Home

Achtergrond

Van de melkveebedrijven voldoet nu 30% niet aan derogatie-eisen

Op basis van de huidige bedrijfssituatie komt 30% van de melkveebedrijven, dat zijn 7.400 bedrijven, niet in aanmerking voor derogatie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet minstens 70% van de tot het bedrijf behorende cultuurgrond in gebruik zijn als grasland. Met name in het Zuiden en in Flevoland zullen de problemen ontstaan.

Dit blijkt uit berekeningen die het CBS maakte voor het Agrarisch Dagblad. Als bedrijven niet voor derogatie in aanmerking komen, mogen zij slechts 170 kilo stikstof uit dierlijke mest uitrijden op hun grond in plaats van 250 kilo. De bedrijven die nu niet voor de derogatie in aanmerking komen zullen hun bedrijfssituatie moeten wijziging om in 2006 alsnog hieraan te voldoen. De problemen doen zich vooral voor in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Flevoland en in mindere mate in Gelderland en Overijssel.

Voor ruim 12% zal het redelijk eenvoudig zijn om alsnog aan de normen te voldoen. Op deze bedrijven bestaat nu 60 tot 70% van het areaal uit grasland. Met een eenvoudige aanpassing kan dit percentage makkelijk worden opgeschroefd naar 70%. Voor 17% van de melkveebedrijven zal het lastiger worden. Zij hebben nu minder dan 60% grasland op hun bedrijf en bij zo’n 10% bestaat minder dan de helft uit grasland. Voor de bedrijven zal in ingrijpender wijziging noodzakelijk zijn. Het opsplitsen van bedrijven kan daarbij een optie zijn.

Het ministerie van Landbouw is bij de aanvraag van de derogatie er vanuit gegaan dat de bedrijven met meer dan 50% grasland hun bedrijfsvoering aanpassen.

Lees ook Splitsing bedrijf als oplossing om derogatie binnen te halen

Copyright © Agrocount.nl

Tabel met verdeling bedrijven naar provincies

Nieuwe pagina 1
Bedrijven met melkkoeien en het aandeel grasland ten opzichte van de oppervlakte cultuurgrond op het desbetreffende bedrijf

Cijfers gebaseerd op Landbouwtelling 2003                                                        Bron: CBS

   

percentage grasland op bedrijf

  totaal >  70 % 60 - 70 % 50 - 60 % < 50%
    ha % ha % ha % ha %
Groningen

1199

961 80,2 63 5,3 45 3,8 125 10,4
Friesland 3540 3361 94,9 85 2,4 30 0,8 51 1,4
Drenthe 1403 887 63,2 237 16,9 121 8,6 158 11,3
Overijssel 4558 3399 74,6 721 15,8 229 5,0 201 4,4
Flevoland 315 123 39,0 69 21,9 40 12,7 83 26,3
Gelderland 4606 3390 73,6 723 15,7 259 5,6 221 4,8
Utrecht 1634 1513 92,6 66 4,0 20 1,2 28 1,7
Noord-Holland 1370 1256 91,7 36 2,6 22 1,6 50 3,6
Zuid-Holland 1840 1701 92,4 26 1,4 25 1,4 80 4,3
Zeeland 302 65 21,5 47 15,6 44 14,6 146 48,3
Noord-Brabant 3441 763 22,2 846 24,6 829 24,6 1001 29,1
Limburg

796

188 23,6 171 21,5 166 21,5 271 34,0
Nederland 25004 17607 70,4 3090 12,4 1830 12,4 2415 7,3

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.