Home

Achtergrond

Suikerhervormingen laten bietenprijs met 37% dalen

De Europese Commisie heeft haar hervormingsvoorstellen voor het suikersysteem bekend gemaakt. De suikerprijs en de bietenprijs zullen in stappen worden verlaagd. Ook het quotum wordt verlaagd. De telers worden hier gedeeltelijk voor gecompenseerd.

Ondanks alle negatieve reacties ziet eurocommissaris Fischler alleen maar voordelen. Voor alle partijen is dit volgens hem de beste oplossing. De bietentelers worden voor 60% van de prijsdaling gecompenseerd. Ook fabrieken die willen stoppen, kunnen op steun van de EU rekenen. De eerste stappen naar de hervormingen zullen per 1 januari 2005 worden gezet.

Hoofdpunten suikerhervormingen

Nieuwe pagina 1
*

 

reductie van de suikerprijs in twee stappen, van 832 euro per ton naar 506 euro in de campagnes 2005/06 en 2006/07 en vervolgens naar 421 euro per ton vanaf de campagne 2007/08 (totale verlaging bedraagt 33 procent);
*

 

reductie van de bietenprijs in twee stappen, van 43,6 euro per ton naar 32,8 euro per ton in 2005/06 en 2006/07 en vervolgens naar 27,4 euro per ton vanaf 2007/08 (totale verlaging bedraagt 37 procent);
* A en B quota gaan samen in een quotum, systeem C-quotum blijft bestaan;
* quota zijn verhandelbaar, ook over de landsgrenzen van EU-lidstaten;
*

 

quotumreductie in vier stappen, te beginnen in seizoen 2005/06 met 1,3 miljoen ton (van 17,4 miljoen ton nu naar 16,1 miljoen ton). Daarna drie gelijke stappen van 0,5 miljoen ton totdat het EU-quotum van 14,6 miljoen ton is bereikt in 2008/09;
*

 

 

bietentelers krijgen een gedeeltelijke compensatie voor het inkomensverlies als gevolg van de hervorming (60 procent). Deze wordt in twee stappen ingevoerd en geldt alleen voor boeren die in de referentieperiode (2000/2002) bieten teelden. Voor Nederland geldt een bedrag van 41 euro per ton in de seizoenen 05/06 en 07/07. Vanaf 07/08 krijgen Nederlandse telers 63 euro per ton compensatie. Dit bedrag wordt opgenomen in het reguliere steunbedrag van de EU;
* fabrieken kunnen eenmalig een bedrag van 250 euro per ton verwerkte suiker krijgen als bijdrage in de herstructurering;
* de interventie wordt vervangen door private opslag;
* de gesubsidieerde export wordt met twee miljoen ton verlaagd naar 0,4 miljoen ton.
* import neemt toe met 0,5 miljoen ton naar 2,4 miljoen ton.

Meer informatie Volledig voorstel van de Europese Commissie
Meer informatie Toespraak van Fischler
Meer informatie Persbericht van de Europese Commissie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.