Home

Achtergrond

Stikstofgebruiksnormen in aanloop naar nieuwe normen in 2009 aangescherpt

De aangepaste stikstofgebruiksnormen voor grasland gelden voor 2009. In aanloop hiernaar toe zullen de normen in de voorafgaande jaren echter stapsgewijs worden aangepast. Nu de derogatie positief is beoordeeld moeten melkveebedrijven goed bekijken of ze hun bedrijfsvoering moeten aanpassen om te voldoen aan de eis van 70% grasland.

De aangescherpte gebruiksnormen voor de totale hoeveelheid stikstof op grasland gaan in 2009 gelden. In aanloop naar deze nieuwe normen zullen de normen in de voorafgaande jaren worden aangescherpt. Hierdoor zal er trapsgewijs naar de strengere normen worden toegewerkt.

Nu de zwaar bevochten derogatie er lijkt te komen, moeten melkveebedrijven nagaan of hun bedrijf hiervoor in aanmerking komt. De derogatie wordt namelijk op individuele basis verleend en alleen aan bedrijven met meer dan 70% grasland. Deze mogen dan 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare gebruiken in plaats van 170 kilo. Daardoor kunnen deze bedrijven meer mest op eigen grond aanwenden. Bij sommige bedrijven zal een kleine aanpassing van het bouwplan er toe kunnen leiden dat de 70% norm wordt gehaald. Dit zal er in de praktijk op neerkomen dat er minder maïs geteeld gaat worden en iets meer gras.

Maar gemengde bedrijven of bedrijven die veel krachtvoeders telen komen in de problemen. Er zijn al ondernemers die nog maar een oplossing zien: het bedrijf opsplitsen in een akkerbouwtak en een veehouderijtak. Maar dit brengt veel meer administratie met zich mee en zal ook fiscale gevolgen hebben.

Lees ook Brussel na aanpassingen akkoord met mestbeleid

Tabellen met exacte normen

STIKSTOFGEBRUIKSNORMEN
STIKSTOFGEBRUIKSNORMEN (in kilo’s per hectare per jaar)
bemestingsadvies 2006 2007 2008 2009
Grasland: beweid
klei * 345 345 345 345 310*
veen 265 290 290 265 265
zand en löss * 325 300 290 280 260*
Grasland : 100 procent maaien
klei * 385 385 385 385 350*
veen 300 330 330 300 300
zand en löss * 365 355 350 350 340*
Maïs
klei 160 160 160 160 160
zand en löss 160 155 155 155 150
Akkerbouwgewassen
Consumptieaardappelen (klei) 250 275 275 250 250
Wintertarwe (klei) 220 240 240 220 220
Suikerbieten (klei) 150 165 165 150 150
De normen voor de akkerbouwgewassen op zand- en lössgrond zijn nog niet vastgesteld.
*) Deze normen zijn aangepast na het recente overleg met de Europese Commissie. De jaren in aanloop naar 2009 zullen de normen geleidelijk worden aangepast.
 
Werkingscoëfficiënten van stikstof uit drijfmest in procenten
2006 2007 2008 2009
Rundermest op bedrijven met grasland die weiden en maaien 35 35 40 45
Rundermest op bedrijven met grasland die alleen maaien 60 60 60 60
Aangevoerde runderdrijfmest 60 60 60 60
Varkensdrijfmest 60 60 60 60
Drijfmest najaarsaanwending klei 30 40 50 verbod
 
FOSFAATGEBRUIKSNORMEN (in kilo’s per hectare per jaar)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015
Grasland 130(110) 110 105 100 95 95 95 95 90
Bouwland 115 (85) 95 (85) 90 (85) 85 80 75 70 65 60
De normen tussen haakjes zijn de normen die gelden voor dierlijke mest. De werkingscoëfficiënt is 100%.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.