Home

Achtergrond

Overgang bouwgrond naar privé-vermogen niet BTW belast bij landbouwregeling

Bij onttrekking van landbouwgrond aan het ondernemingsvermogen in verband met de voorgenomen bouw van een woning zijn bedrijven die onder de landbouwregeling vallen vrijgesteld van BTW. Bedrijven die in de BTW-regeling zitten moeten hierover wel BTW berekenen. Dat meldt Financiën in een vraag-antwoordbesluit.

In de vraag voorgelegd aan het ministerie van Financiën heeft de landbouwer het voornemen om op een deel van de tot het bedrijf behorende grond een woning te bouwen voor privé-doeleinden. Nadat de bouwvergunning is verleend onttrekt hij deze grond aan het ondernemingsvermogen. Is er nu omzetbelasting verschuldigd? Want in principe is de levering van bouwterreinen altijd belast met BTW.

Het antwoord van de staatssecretaris is duidelijk. Ja, maar alleen als er in het verleden met heffing van omzetbelasting aan de landbouwer is geleverd en hij deze omzetbelasting in aftrek heeft kunnen brengen of hiervoor gecompenseerd is. Het antwoord had dus ook nee, tenzij kunnen zijn. Van de landbouwers valt namelijk 2/3 in de landbouwregeling en dus 1/3 in de BTW-regeling. Alleen voor een derde geldt dus dat er BTW in rekening moet worden gebracht. De bedrijven die onder de BTW-regeling vallen zijn veelal intensieve bedrijven. De meeste melkvee- en akkerbouwbedrijven vallen onder de landbouwregeling.

Meer informatie Vraag-antwoordbesluit van Financiën
Lees ook Bestemmingswijzigingswinst voor bedrijfswoning op agrarische grond

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.