Home

Achtergrond

LNV gaat soepeler om met overtredingen van RBV-regels

De boetes voor het niet of niet tijdig nakomen van de eisen in de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken (RBV) worden versoepeld. Kleine overtredingen worden niet meer bestraft met het intrekken van de gehele subsidie. Deze wijziging volgt naar aanleiding van diverse rechterlijke uitspraken van afgelopen jaar.

Die aanpassing van de regels volgt uit diverse rechterlijke uitspraken van afgelopen jaar. De regels zijn zo aangepast dat de aanvrager aanvankelijk met een klein percentage wordt gekort op de subsidie en alsnog een termijn gesteld krijgt om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Is na deze termijn nog niet aan de voorwaarden voldaan dan kan de gehele subsidie worden teruggevorderd.

* Als de milieuvergunning niet tijdig is ingetrokken volgt een korting van 10% op het totale subsidiebedrag. De subsidievaststelling kan niet plaatsvinden zolang de vergunning niet is ingetrokken.

* Indien binnen 10 jaar na subsidievaststelling opnieuw met een veehouderijtak wordt begonnen op betreffende locatie dan wordt het gehele bedrag inclusief wettelijk rente teruggevorderd.

* Als niet alle gebouwen zijn gesloopt wordt over het niet gesloopte deel de subsidie teruggevorderd en moet dit wel alsnog worden gesloopt. Gebeurt dit niet dan wordt de gehele subsidie teruggevorderd.

* Als niet al het sloopafval is afgevoerd, volgt een korting van 10% en moet het alsnog binnen drie maanden worden afgevoerd. Zoniet dan volgt een terugvordering van de gehele subsidie.

* Gronden gelegen in de EHS die nog niet zijn overgedragen aan BBL moeten alsnog binnen 6 maanden worden overgedragen, anders volgt de terugvordering van de gehele subsidie.

* Als de aanwezige dieren niet binnen de gestelde termijn zijn afgevoerd volgt een korting van 20%. Ook indien er toch nog dieren zijn aangevoerd na de toegestane datum volgt ook een
korting van 20%.

Indien er meerdere kortingen worden toegepast dan moet het totale percentage bij elkaar worden opgeteld en op het subsidiebedrag in mindering worden gebracht.

Meer informatie Beleidsregels uitvoering RBV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.