Home

Achtergrond

Gemeente weer bevoegd gezag bij milieuvergunning met bijproducten

Bij bedrijven met bijproducten wordt de gemeente weer het bevoegd gezag, tenzij er meer dan 1.100 kubieke meter bijproducten worden opgeslagen. Dit staat in een ontwerpbesluit van VROM, naar aanleiding van eerdere rechtspraak waarbij boven de 50 m3 de provincie als bevoegd gezag werd aangewezen. Naar verwachting zal de nieuwe regeling dit najaar van kracht worden.

Naar aanleiding van jurisprudentie waarin de Raad van State uitspraak heeft gedaan dat bijproducten aangemerkt moeten worden als afvalstof is 15 juli 2004 een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hierin wordt de ondergrens vanaf wanneer Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn bij het opslaan van bijproducten opgetrokken van 50 m3 naar 1.100 m3. Onder deze grens zijn burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Daarmee komt deze grens gelijk te liggen aan die bij het overslaan van huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen. Ookbij aanvoer van 15.000 ton bijproducten of meer is Gedeputeerde Staten hetbevoegd gezag.

Volgens het huidige Inrichtingen en Vergunningenbesluit Milieubeheer zijn Gedeputeerde Staten bij het opslaan van meer dan 50 m3 aan afvalstoffen bevoegd gezag. Bij de provincie is een gebrek aan capaciteit en benodigde kennis, waardoor de behandeling van dergelijke aanvragen uitbesteedt worden met het nodige tijdverlies als gevolg. Het besluit zal naar verwachting dit najaar in werking treden (E.Coopmann en M. van Beers).

Meer informatie Ontwerpbesluit wijziging inrichting- en vergunningenbesluit
Lees ook Limburg pakt met gemeenten problemen rond brijvoer aan

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.