Home

Achtergrond

Fiscus biedt mogelijkheden om ondernemingsverlies te verrekenen

Veel agrarische ondernemers hebben het afgelopen jaar met rode cijfers moesten sluiten, zo blijkt uit LEI-cijfers. Interen op de reserves ligt dan voor de hand. Maar interen is een tijdelijke bezigheid. Banken zijn vaak voorzichtig om de kredietlimiet te verhogen. Het is dan goed te bedenken dat er mogelijk bij de fiscus nog wat terug te halen valt. Vaak is het verstandig dat geld zo snel mogelijk te gaan ophalen.

Verliezen die een ondernemer lijdt kunnen worden verrekend met in het verleden behaalde winsten (carry back) of met in de toekomst mogelijk nog te behalen winsten (carry forward). Carry forward is misschien leuk voor later. Maar het is afwachten of die winsten in de toekomst worden behaald. Bij overlijden of faillissement houdt het op. Erger is dat het op korte termijn niets oplost. Dat is anders met carry back. Hiermee kan de in het verleden, afgelopen drie jaren, betaalde inkomstenbelasting worden ‘teruggehaald’.

Winsten ouder dan drie jaar kunnen niet worden verrekend. Als Carry back niet genoeg ruimte biedt om het verlies te verreken, zal dat verlies zal naar voren gewenteld moeten worden (carry forward dus). Voor carry forward gelden, waar het ondernemingsverliezen betreft, geen termijnen. Er is dus sprake van een onbeperkte verrekeningsmogelijkheid. Voor verliesverrekening gelden tal van formaliteiten. Zo moet het verlies bij beschikking door de inspecteur worden vastgesteld. Deze beschikking, waarmee het recht op verliesverrekening ontstaat, wordt samen met de belastingaanslag vastgesteld. Een in 2003 geleden verlies, zal dus pas ruimschoots na afloop van het betreffende jaar (op z’n vroegst dus halverwege 2004) verzilverd kunnen worden.

Kan dat niet wat sneller? Hoe eerder hoe liever zullen de meeste ondernemers denken. Het antwoord op die vraag luidt: ja. De wet voorziet in de mogelijkheid dat de fiscus een zogeheten ‘voorlopige verliesbeschikking’ afgeeft. Die kan meteen verrekend worden, en levert dus direct geld op. Mochten de verliezen oplopen, dan kan de inspecteur zelfs een tweede of derde voorlopige beschikking afgeven. Deze voorlopige verliesbeschikkingen worden later in mindering gebracht op de definitieve verliesbeschikking. Maar misschien loopt het bedrijf tegen die tijd al weer als een trein, omdat door de snelle belastingteruggave de ergste financiële nood is opgelost.

Middelen en uitsmeren
In gevallen waarin sprake is van sterk wisselende inkomens kunnen de regelingen inzake ‘middeling’ en ‘uitsmeren’ nog geld opleveren. Door deze regelingen wordt inkomen over een bepaalde periode (drie jaar) gelijkmatig verdeeld. Dat kan tot een belastingteruggave leiden indien sprake is geweest van een sterk schommelend inkomen (bijv: 100:10:10). Bij een verdeling van het inkomen als hiervoor genoemd heeft men immers in de regel meer belasting betaald dan als het inkomen 40:40:40 had bedragen. Door middeling of uitsmering kan het inkomen over een jaar teruggebracht worden tot op nihil. Een jaar kan door deze regelingen echter nooit negatief worden (dus een verlies opleveren).

Sale lease back kan verliezen wegpoetsen
Ondernemers met onverrekende verliesaanspraken zouden verder kunnen overwegen om bedrijfsmiddelen (vaak productierechten, mogelijk ook grond en opstallen) te verkopen, om deze daarna weer terug te gaan huren of pachten. Dat verklaart ook de naam van deze constructie: verkoop gevolgd door terughuren. Door de verkoop krijgt de ondernemer direct geld in handen. Deze verkoopopbrengst is weliswaar belast, met uitzondering van landbouwgrond, maar dat is niet erg als er nog compensabele verliezen staan. Afhankelijk van de grootte van de verliezen respectievelijk verkoopopbrengst kan de verkoopopbrengst belastingvrij ontvangen worden. Verkoop kan plaatsvinden aan een commerciële instelling, maar ook aan een eigen BV. Het verdient aanbeveling hier niet op eigen houtje te gaan pionieren. Het gaat in de meeste gevallen om groot geld, en met name de wettelijke bepalingen rondom productierechten zijn daarvoor te ingewikkeld.

Lees ook Één op de drie boeren heeft inkomen lager dan € 20.000

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.