Home

Achtergrond

Brussel na aanpassingen akkoord met mestbeleid

Staatssecretaris Van Geel en minister Veerman hebben een akkoord bereikt met de Europese Commissie over het mestbeleid na 2006. De derogatie zal worden verleend, maar de totale stikstofgebruiksnorm op grasland moet nog verder omlaag. Daarnaast zal het verbod op het gebruik van drijfmest in het najaar al vanaf 2005 gefaseerd worden ingevoerd.

Op een paar aanpassingen na is de Europese Commissie akkoord met het nieuwe mestbeleid. Het mestbeleid voldoet aan het arrest van het Europese Hof van Justitie en is daarmee ook de basis voor een formeel derogatie-verzoek door Nederland. Deze ontheffing geldt voor bedrijven met minstens 70% grasland. Hierdoor mag 250 kilo dierlijke mest worden aangewend in plaats van de algemene norm van 170 kilo. De derogatie geldt tot 2008. Het Europese Nitraatcomité moet de derogatie nog goedkeuren, maar dit is de eerste keer dat de Europese Commissie een positief advies geeft.

De aanpassingen op een rij:
* De werkingscoëfficiënt voor beweid grasland gaat omhoog van 40 naar 45%.
* De stikstofgebruiksnorm voor gemaaid grasland op klei wordt met 35 kilo verlaagd naar 350 kilo.
* De stikstofgebruiksnorm voor beweid grasland op klei wordt met 35 kilo verlaagd naar 310 kilo.
* De stikstofgebruiksnorm voor gemaaid grasland op zand daalt met 5 kilo tot 340 kilo.
* De stikstof gebruiksnorm voor beweid grasland op zand daalt met 10 kilo tot 260 kilo.
* De indicatieve fosfaatnormen vanaf 2008 zijn niet indicatief maar worden harde normen.
* Het verbod op aanwending van drijfmest in het najaar zou pas in 2009 worden ingevoerd. Deze wordt nu gefaseerd ingevoerd vanaf 2005 in de maanden december en januari, in 2006 al vanaf 16 november, in 2007 vanaf 1 november, in 2008 vanaf 16 oktober en in 2009 vanaf 16 september.
* De uitzondering van het kunstmestgebruik in de winter voor bouwland op klei en veen en in de bollenteelt in september en oktober zijn geschrapt.
* na het scheuren van grasland moet ongeacht de grondsoort een stikstofbehoeftig gewas worden geteeld, welke moet worden bemest op basis van een bodemanalyse. Dit gold eerst alleen voor derogatie-bedrijven. Wel is er een uitzondering voor specifieke tuinbouwgewassen die juist uit vruchtwisselingsoogpunt vaak na grasland worden geteeld, zoals bloembollen.

De Tweede Kamer zal na het zomerreces debatteren over het bereikte akkoord.

Meer informatie Brief van staatssecretaris van Geel aan de Tweede Kamer
Meer informatie Mestbeleid na 2006, nieuwe aanpassingen nog niet doorgevoerd

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.