Home

Achtergrond 203 x bekeken

Bedrijfsoverdrachten fiscaal vriendelijker behandeld

De Ministerraad is vorige week akkoord gegaan met een wetsvoorstel voor een vriendelijker fiscale behandeling van bedrijfsoverdrachten. Het betreft een maatregel op het gebied van de successiewetgeving en een maatregel in de inkomstenbelasting. De maatregelen moeten op 1 januari 2005 van kracht worden. Belastingplichtigen moeten vooral niet op de nieuwe maatregelen vooruit lopen. Bedrijfsoverdrachten die in 2004 plaatsvinden vallen gewoon onder het oude regime!

Voor de agrarische sector lijkt de verhoging van de fiscale vrijstelling voor schenking en vererving van ondernemingsvermogen het belangrijkste gedeelte van het wetsvoorstel te zijn. Op dit moment is onder voorwaarden (waarvan de belangrijkste eis is voortzetting van de onderneming gedurende 5 jaren) 30% van het ondernemingsvermogen bij een bedrijfsoverdracht belastingvrij. Dit belastingvrije deel zal worden verhoogd naar 50%.

Vrijstelling opgedeeld naar schijven
Stel dat iemand bevoordeeld wordt, omdat hij een bedrijf goedkoop mag overnemen. Die bevoordeling betekent een schenking, waarover belasting verschuldigd is. Maar er bestaat een fiscale faciliteit. Deze fiscale vrijstelling voor bedrijfsoverdrachten is opgedeeld in drie ‘schijven’. De schijven één en twee leveren na vijf jaar een kwijtschelding op, de derde schijf levert slechts uitstel van betaling op. De eerste schijf bestaat uit het verschil tussen de voortzettingswaarde van de onderneming en de waarde van de onderneming in het economisch verkeer (liquidatiewaarde). De tweede schijf bestaat uit 30% van de liquidatiewaarde. De derde schijf is het restant. Per 1 januari 2005 wordt het percentage in de tweede schijf verhoogd van 30% naar 50%. Overigens hebben de werkgevers (VNO/NCW) al laten weten ook die 50% nog te laag te vinden. Zij streven naar een volledige vrijstelling voor de successiewet van ondernemingsvermogen.

Gevolgen voor bedrijfsoverdracht
In de praktijk zal een bedrijf meestal worden overgedragen voor een waarde waarbij men aan de derde schijf niet toekomt. Ondanks de mogelijkheid tot uitstel is de derde schijf niet echt interessant. De verhoging van het percentage van 30 naar 50 maakt het mogelijk de bevoordeling groter te doen zijn, dus de onderneming tegen een (nog) lagere prijs over te dragen, zonder dat dit tot een heffing van het recht van successie of schenking leidt. Dat dit fiscaal nu mogelijk is, betekent overigens nog niet dat dit ook moet of zelfs maar wenselijk is. Immers, ook met de belangen van ouders en andere kinderen moet rekening gehouden worden.

Overname eenmanszaak
Een maatregel op het gebied van de inkomstenbelasting betreft de verkorting van de periode van verplichte samenwerking. Op dit moment kan een ondernemer zijn bedrijf (eenmanszaak dan wel maatschaps- of firma-aandeel) vrij van inkomstenbelasting overdragen, als hij de onderneming verkoopt aan een mede-ondernemer of werknemer met wie al drie jaren wordt samengewerkt resp. die al drie jaren in dienst is. Deze termijn wordt verkort naar twee jaar. Omdat de volgende generatie in de agrosector vaak al van jongs af aan meewerkt in de onderneming is deze verkorting van minder belang. Maar het kan in een enkel geval wellicht van pas komen (mr. S.F.J.J. Schenk).

Meer informatie Brief van staatssecretaris aan de Tweede Kamer
Meer informatie landbouw algemeen

Of registreer je om te kunnen reageren.