Home

Achtergrond

Vraagprijzen 40-jarige erfpachtgronden Domeinen bekend

Zittende pachters in de Noordoostpolder kunnen deze gronden kopen voor € 21.000 per hectare. In Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland en de Wieringermeer is de vraagprijs achtereenvolgens € 23.000, € 25.000 en € 18.500 per hectare. Dit heeft staatssecretaris Wijn van Financiën bekend gemaakt.

De op de gronden rustende productierechten zitten bij de prijs in en zullen niet nog eens apart betaald moeten worden. Net als bij de eeuwigdurende erfpachtgronden geldt er voor het erf een aparte prijs. De vraagprijs hiervoor bedraagt € 12,50 per vierkante meter. Veertigjarige erfpachtgronden op het oude land kunnen worden gekocht voor 55 procent van de vrije waarde per 1 mei 2004. Hiervoor zal een taxatie worden uitgevoerd.

De prijs voor grondbankgronden bedraagt 60 procent van de vrije waarde. Daarnaast wordt een derde van de waarde van de erop rustende melkquota bij de koopsom opgeteld. Pachters op grondbankgronden die geen opvolger hebben en die minder dan 10 jaar pachttijd over hebben, moeten bovenop de 60 procent een extra bedrag betalen. Voor elk jaar dat verstreken is gedurende de laatste tien jaar wordt de vraagprijs verhoogd met 4 procent.

Er komt ook een voorkeursrecht van koop voor het rijk gedurende een periode van 10 jaar. Het rijk kan de gronden dan tegen de agrarische waarde verwerven. De veertigjarige pachters krijgen binnenkort een brief van Domeinen waarin hen een concreet aanbod wordt gedaan.

Bij de verkoop van de eeuwigdurende erfpachtgronden afgelopen jaar was er een enorme belangstelling. Volgens de staatssecretaris is negentig procent van de pachters aan wie een aanbod om te kopen is gedaan, daarop ingegaan. Vorig jaar nog zagen belangenorganisaties niets in de verkoop en werden de gevraagde prijzen als hoog betiteld.

Lees ook Erfpachters moeten voor 1 augustus interesse koop tonen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.