Home

Achtergrond

Vraag-antwoordbesluit over diverse fiscale situaties

In een vraag-antwoordbesluit van het ministerie van financiën wordt een aantal praktijkvragen behandeld met betrekking tot situaties in de agrarische sector. Met name de landbouwvrijstelling en het pachtersvoordeel worden behandeld. Ook wordt antwoord gegeven hoe om te gaan met de sloopkosten bij bedrijfsstaking en het bepaling van de winst.

Bij verkoop van landbouwgrond wordt de waarde bij voortgezet agrarisch gebruik (WEVAB) niet bepaald door het feitelijk gebruik van de koper, maar wat de meest biedende agrarische gegadigde ervoor zou betalen. In dit geval werd verkocht aan de buurman voor € 45.000, dat is de waarde in het economisch verkeer (WEV) inclusief verwachtingswaarde. Een niet aangrenzende melkveehouder zou slechts € 20.000 willen betalen. Het perceel stond in de boeken voor € 8.000,=, dus bedraagt de winst € 37.000. In de regio zijn er echter ook tuinders die percelen landbouwgrond kopen voor € 40.000. De tuinder is in dit geval dus de meest biedende agrarische gegadigde en bedraagt de WEVAB dus € 40.000. De landbouwvrijstelling bedraagt in dit geval dus € 40.000 - € 8.000 = € 32.000.

Bij bedrijfsverplaatsing is volgens financiën het tweede pachtersvoordeel niet belast, zolang de onderneming maar op een nieuwe plaats wordt voortgezet. Mits er evenveel grond wordt gekocht welke duurzaam voor het landbouwbedrijf wordt gebruikt. Tevens wordt nog ingegaan dat een pachtersvoordeel alleen kan ontstaan als er een zakelijke pachtovereenkomst is. Bij familieverhoudingen is dat vaak niet aan de orde.

Tevens wordt een aantal situaties behandeld inzake de sloop van bedrijfsgebouwen na staking. De sloopkosten kunnen bij de boekwaarde worden opgeteld. Maar de vraag is hoe er met de WEVAB moet worden omgegaan. In sommige gevallen kan de sloop van gebouwen de WEVAB verhogen, maar dat mag niet worden meegenomen in de berekening van de landbouwvrijstelling. De te verrekenen landbouwvrijstelling kan ook nooit hoger zijn dan de behaalde boekwinst.

Meer informatie Besluit van financiën

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.