Home

Achtergrond

Versoepeling eisen Varkensbesluit voor bestaande stallen

Minister Veerman maakte deze week de exacte inrichtingseisen voor varkensstallen bekend. Het gaat hierbij met name om stallen die voor 1 november 1998 in gebruik zijn genomen en daarna verbouwd en om stallen gebouwd na deze datum. Deze toezeggingen had de minister in december 2002 al gedaan, maar de exacte invulling bleef lang onbekend.

Met deze regeling zijn veel varkenshouders geholpen tot 2013. Dan gaan alsnog de strengere normen gelden. Varkenshouders met stallen van voor 1998 en welke nadien niet meer zijn verbouwd kunnen een beroep doen op de oppervlaktenormen zoals dat luidde in het Varkensbesluit zoals dat voor 1 september 1998 gold. Maar varkenshouders die aan geen van deze normen voldoen, moeten alsnog hun stal aanpassen. Door dit besluit kunnen varkenshouders de komende tijd vooruit en kunnen zij hun investeringsplannen verder afstemmen op de komende regelgeving.

In het besluit wordt ook behandeld hoe en wanneer een zwevende trog bij het oppervlak mag worden meegeteld. Ook zijn hierin normen gesteld hoe het plateau bij de oppervlakte normen moet worden betrokken.

Meer informatie Site van LNV met volledige besluiten

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.