Home

Achtergrond

Verkoop landbouwgronden voor kleiwinning niet onder landbouwvrijstelling

Met enige regelmaat wordt agrarisch ondernemers gevraagd of zij bereid zijn hun grond –definitief of tijdelijk- af te staan, zodat bodemschatten gewonnen kunnen worden. Helaas worden er in Nederland geen diamanten of goud in de grond gevonden, maar ook bij zand, klei of grind kan het om grote bedragen gaan. Wat zijn nu de fiscale gevolgen van de verkoop van uw grond of van de (losse) bodemschatten?

Er zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen de verkoop van de grond en de verkoop van de afgegraven bestanddelen. Wordt de grond verkocht dan zal gekeken worden of de verkoopprijs de WEVAB-waarde van de grond overstijgt. Voor zover de verkoopprijs de boekwaarde van de grond overstijgt is alles wat meer wordt verkregen dan deze WEVAB-waarde belast. Hooguit kan de verkoper voor de behaalde winst een vervangingsreserve vormen, als tenminste aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan. Hoe hoger de WEVAB-waarde van grond is, des te hoger kan de vrijgestelde winst zijn. De aanwezigheid van bodemschatten zal de WEVAB-waarde echter niet snel verhogen. Mogelijk wel de waarde van de grond in het economisch verkeer, maar dan is sprake van belaste, en niet van vrijgestelde winst.

Tot 27 juni 2000 was van belang of binnen 6 jaar (72 maanden) sprake was van een bestemmingswijziging van de grond. Was dat niet het geval, dan bleef de verkoopopbrengst belastingvrij. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat als cultuurgrond wordt verkocht aan een kleiwinningsbedrijf er ten tijde van de verkoop een redelijke kans bestaat dat de cultuurgrond binnen zes jaar buiten het kader van een landbouwbedrijf zal worden aangewend, en wel voor de winning van klei. In dat geval was de landbouwvrijstelling ook onder het oude regime niet van toepassing. Voor nieuwe gevallen is bestemmingswijziging echter niet meer van belang.

Losse bodemschatten verkopen
Een alternatief voor verkoop van de grond is de verkoop van de afgegraven bodemschatten. Dat kan fysiek gebeuren, maar de bodemschatten kunnen ook ‘op stam’ verkocht worden, bijvoorbeeld door de verkoop van ‘tichelrechten’. Daarvoor zal men wel naar de notaris moeten. In beide gevallen zal de opbrengst belast zijn, maar mogelijk is hier een uitweg. Als sprake is van een blijvende waardevermindering mag de ontvangen koopsom in mindering worden gebracht op de boekwaarde van de grond. In zoverre kan de verkoopopbrengst belastingvrij blijven. Ook eventuele herstelkosten van de grond verminderen de belaste opbrengst. En als later de grond weer wordt verkocht is de opbrengst tot de WEVAB-waarde vrijgesteld.

Bij de verkoop van landbouwgronden is enkel nog het verschil tussen WEV en WEVAB van belang. De wijziging van de bestemming van de grond is niet meer van belang. Aparte verkoop van de bodemschatten, in combinatie met verlaging van de boekwaarde, kan mogelijk een middel zijn om belastingheffing buiten de deur te houden. (mr. S.F.J.J. Schenk)

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Arnhem

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.