Home

Achtergrond

Veerman houdt vast aan pachtprijsverhoging van 15%

De pachtprijzen voor pachtgronden stijgen per 31 oktober 2004 met 15%. Dat staat is het voorstel dat minister Veerman de Tweede Kamer heeft toegezonden. Van de kritiek van de diverse organisaties heeft hij zich niets aangetrokken. De verhoging van de pachtprijs van bedrijfsgebouwen is 7%. Dit is wel flink lager dan de eerder voorgestelde 16,5%.

In afwachting van de nieuwe pachtwet heeft minister Veerman besloten om het Pachtnormenbesluit nog aan te passen. Deze aanpassing is de gebruikelijke 3-jaarlijkse herziening. Omdat er een nieuwe pachtwet aankomt worden alleen de normen aangepast en wordt de systematiek niet aangepast. Het is de bedoeling dat het te wijzigen besluit op 31 oktober 2004 in werking treedt.

LTO en de Bond van Landpachters en Eigengrondgebruikers (BLHB) vonden een stijging van 15% voor los land niet terecht. Dit gezien de inkomenssituatie en de opbrengstwaarde van de grond. In het Pachtnormenbesluit wordt gestreefd naar een pachtprijs die 2% van de vrije waarde van de grond bedraagt. Dit is nog niet bereikt en de pachter wordt bovendien beschermd door de maximumbedragen vastgelegd in het besluit. De maximum stijging per jaar bedraagt echter € 47,85. Dit was € 56,72.

De verhoging van de pachtprijs van bedrijfsgebouwen is wel teruggebracht van 16,5% naar 7%. Tot nu toe liep deze stijging gelijk met verhogingen genoemd in de Huurwet. De Huurwet is inmiddels echter afgeschaft. LTO en de BLHB vonden ook dat de verhoging niet in lijn ligt met de veroudering en ondoelmatigheid van de gebouwen. De teruglopende doelmatigheid is echter geen argument vindt Veerman. Het vervallen van de Huurwet geeft echter wel aanleiding om aansluiting te zoeken bij de consumentenprijsindex van het CBS die ook voor bedrijfsgebouwen wordt gebruikt.

De bepaling van de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische woningen blijft gekoppeld aan het puntensysteem voor niet agrarische-woningen. Per punt volgt er een korting van € 0,34 vanwege het agrarisch gebruik.

Meer informatie Wijziging op Pachtnormenbesluit 1995 met nieuwe normen
Meer informatie Volledige Pachtnormenbesluit 1995 met oude normen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.