Home

Achtergrond

Veerman grijpt niet in bij verdeling melkquotum bij einde pacht

De verdeling van melkquotum bij het einde van de pacht of bij verkoop blijft wat minister Veerman betreft 50:50. De huidige verdeling is ontstaan op basis van de jurisprudentie. In nieuwe pachtovereenkomsten is ook rekening gehouden met de verdeling. Veerman vindt het dan ook niet zijn taak om aan deze verdeling te morrelen.

De verdeling van 50:50 bij het einde van de pacht of de verkoop van het quotum is door rechtspraak ontstaan. Alle pachtovereenkomsten die na het ontstaan van het quotum zijn aangegaan, hebben ook deze verdeling als uitgangspunt genomen. Nu het permanent verleasen niet meer mogelijk is ziet minister Veerman geen reden om deze verdeling aan te passen.

Alleen zwaarwegende argumenten, die aantonen dat de verdeling 50:50 niet redelijk en billijk zijn, zouden volgens Veerman een andere verdeling rechtvaardigen. Die zijn er volgens hem niet. Hij houdt dan ook vast aan de huidige rechtspraak waarbij het quotum volledig bij de verpachter dient terug te komen en deze de helft van de waarde dient te vergoeden aan de pachter.

De verdeling geldt niet voor het quotum dat de pachter later zelf heeft aangekocht. In pachtovereenkomsten die zijn aangegaan na de invoering van het melkquotum zijn onderlinge afspraken gemaakt over de verdeling van het quotum. Zoals gezegd is hierbij meestal aangesloten bij de verdeling zoals in de rechtspraak is ontstaan.

Meer informatie Brief van minister Veerman aan de Tweede Kamer
Lees ook Pachter krijgt toestemming om melkquotum te verkopen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.