Home

Achtergrond

Veerman doet toezegging boer-boer transport en dierrechten

Een Kamermeerderheid van in ieder geval CDA, PvdA en D66 stemt in met de hoofdlijnen van het nieuwe mestbeleid. Dit werd woensdag duidelijk tijdens het overleg in de Tweede Kamer. Coalitiegenoot VVD gaat vooralsnog niet akkoord, evenals de LPF. Ook de SGP heeft nog moeite. Veerman deed op enkele punten wel toezeggingen.

Minister Veerman wil boer-boer transport toestaan op voorwaarde dat een boer 85 procent van de mest op eigen grond afzet. Zonder tussenkomst van een distributeur mag de overige 15 procent in de nabije omgeving worden afgezet. In zijn brief van 9 juni gaf Veerman nog aan dit absoluut onacceptabel te vinden en zou het zelfs de handhaafbaarheid van het stelsel ondergraven.

In sommige gevallen wil de minister ook toegestaan dat veebedrijven uitbreiden zonder dat er dierrechten bijgekocht hoeven te worden. Als bedrijven de mest exporteren of verwerken, zodat het eindproduct geen mest meer is, hoeven maar voor 50 procent van de extra dieren dierrechten te worden aangekocht. De mestproductie mag in geen geval stijgen in Nederland.

PvdA, GroenLinks, D66, de SP en ook SGP willen dat het in de wei laten van melkvee aantrekkelijker wordt gemaakt, maar Veerman zegt daar geen mogelijkheden voor te zien.

Volgende week hopen Veerman en staatssecretaris Van Geel (VROM) in Brussel een principe-akkoord te bereiken. Omtrent de werkingscoëfficiënt van stikstof, de stikstofgebruiksnorm op grasland, de najaarsaanwending van mest en de bemestingsvrije zones is nog geen akkoord. Voor fosfaat lijkt er geen probleem.

Meer informatie Mestbeleid vanaf 2006
Lees ook Nieuw mestbeleid wordt zware dobber
Lees ook Gebruiksnorm op zand wordt lager dan bemestingsadvies

Copyright © Agrocount

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.