Home

Achtergrond

Veehouder moet over voldoende mestopslagcapaciteit beschikken

Veehouders moeten binnenkort beschikken over voldoende mestopslagcapaciteit. De mestproductie van september tot en met februari moet opgeslagen kunnen worden. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van het Europese Hof. Het Hof oordeelde dat de Nederlandse overheid deze eis ten onrechte niet had opgelegd.

Dit is de strekking van het nieuwe “Besluit opslagcapaciteit dierlijke meststoffen Meststoffenwet”. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Veehouders die kunnen aantonen dat ze hun mest op een milieuverantwoorde manier afzetten of kunnen aantonen dat de mest wordt aangewend op de tot het bedrijf behorende gronden, zijn vrijgesteld van deze verplichting. Indien de veehouder aannemelijk kan maken dat hij gedurende deze periode aanzienlijk minder dieren op stal houdt, is vrijstelling ook mogelijk.

Het besluit wordt op 23 juni 2003 gepubliceerd in de Staatscourant. Gedurende 4 weken hierna kan iedereen opmerkingen maken, waarna het besluit voor advies aan de Raad van State zal worden voorgelegd.

Meer informatie Ontwerp besluit
Lees ook Aanpassing mestbeleid door uitspraak Europese Hof

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.