Home

Achtergrond

Uitgebreide informatie beschikbaar voor nieuwe stalsystemen op RAV-lijst

In april is door het ministerie van VROM een aantal stalsystemen toegevoegd aan de lijst met emissiefactoren van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV). Nu zijn uitgebreide beschrijvingen en tekeningen van deze stalsystemen beschikbaar. De nieuwe stalsystemen hebben betrekking op kippen en varkens.

De nieuwe stalsystemen krijgen niet meer zoals in het verleden een Groenlabel-nummer toegekend, waaraan ook een stanknorm werd gekoppeld. Het stalsysteem is daardoor hoogst waarschijnlijk niet meer gekoppeld aan de Groenlabel-stanknorm, maar krijgt het gewoon de traditionele norm. De RAV bevat een lijst met verschillende stalsystemen per diercategorie en de daarbij behorende emissiefactoren. Tevens zijn hierin de maximale emissiewaarden opgenomen voor de berekening van de emissieplafonds op grond van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

In de nieuwe stankwet voor de reconstructiegebieden wordt een koppelinggemaakt tussen de hoogte van de ammoniakuitstoot en de bijbehorende MVE-norm. Als de nieuwe stalsystemen onder de grenswaarden vallen krijgen zeautomatisch de bijbehorende MVE-norm. Uitzondering geldt voor spoelgoten. Dit systeem blijft, voor wat betreft stank, als traditioneel gehandhaafd.

De nieuwe stankwet geldt vooralsnog voor de gebieden waar een reconstructieplan is vastgesteld. Dat is tot nu toe alleen in Limburg. Aan eenzelfde stalsysteem hangt dus een verschillende stanknorm. Dit is afhankelijk van waar de stal staat. (ing. M. van Beers en ing. E. Coopmann)

Meer informatie Lijst met stalbeschrijvingen van Infomil
Lees ook Toelichting op lijst emissiefactoren voor nieuwe stalsystemen

Copyright © Agrocount

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.