Home

Achtergrond

Subsidie voor aquacultuur

Om de ontwikkeling van de aquacultuur te stimuleren heeft het ministerie van LNV een subisieregeling geopend. Van 21 juni tot en met 31 augustus 2004 kunnen ondernemers of samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag indienen. Het totale budget is € 3 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Laser in Dordrecht.

De subsidie bedraagt 15 procent over de kosten van apparatuur of voorzieningen, bouw of modernisering van gebouwen, loon, eigen arbeid, architecten, ingenieurs, deskundigen en de accountantsverklaring.
Om in aanmerking te komen moeten de projectkosten minimaal € 10.000 bedragen. De aanvrager moet hiervan minimaal 60 procent zelf financieren; een ander bestuursorgaan (gemeente, provincie) moet minimaal 5 procent betalen.

Voor de subsidieregeling zijn vier categorieën:

  • het ontwikkelen van collectieve aquacultuuruitrusting;
  • het herstructureren of verbeteren van installaties;
  • het ontwikkelen en opzetten van vraaggestuurde productieketens;
  • het ontwerpen en toepassen van systemen voor verbetering van de kwaliteit, traceerbaarheid en de hygiënische omstandigheden van kweekvis.

    De volgorde van subsidieverstrekking gebeurt op basis van de mate waarin projecten voldoen aan de voorwaarden van de regeling. Innovatie, economisch en technisch perspectief, duurzaamheid en uitstralingseffect naar andere bedrijven zijn daarbij bepalend.

  • Administrator

    Of registreer je om te kunnen reageren.