Home

Achtergrond

Samenvoegingen melkquota op één bedrijf voor 1 augustus aanpassen

Vanaf dit melkjaar vervallen alle oude samenvoegingen van melkquota. Alle melk die bij één bedrijf wordt opgehaald dient op één COS nummer te zijn geregistreerd. Tot 1 augustus 2004 kunnen de verschillende quota op één COS-nummer worden geregistreerd zonder dat er sprake is van een formele overdracht.

Door aanpassing van de Regeling superheffing is het vanaf dit melkjaar niet meer mogelijk om meerdere quota te hebben die voor de superheffing worden samengevoegd. Veehouders waarbij dit speelt, zijn inmiddels door het COS op de hoogte gebracht. Tot 1 augustus 2004 krijgen zij de mogelijkheid om de betreffende quota op één COS-nummer te laten registreren. Doen zij dit niet dan worden deze samenvoegingen automatisch met ingang van het lopende quotumjaar beëindigd.

Indien het COS geen verzoek ontvangt, dan worden de quota als twee afzonderlijke quota beschouwd. Dit houdt in dat elk van de quota voor 70% moet worden volgemolken.

Voor bedrijven die later gezamenlijk een bedrijf gaan exploiteren, bestaat deze eenmalige mogelijkheid niet. Dan moet er door middel van pachtcontracten een permanente overdracht worden geregeld.

Meer informatie Circulaire van het COS
Lees ook Nieuwe Regeling superheffing en melkpremie 2004 van kracht

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.