Home

Achtergrond

Ook broederijen krijgen vogelpestschade vergoed

Naast pluimveevermeerderaars krijgen nu ook broederijen een vergoeding voor de vogelpestschade. Deze vergoeding moet wel namens een vermeerderaar worden aangevraagd. Een belangrijke voorwaarde is dat het alleen geldt voor eieren die van 1 maart 2003 tot en met 31 mei 2003 aan een eiproducten-producent zijn geleverd.

De regeling moet nog worden gepubliceerd, maar is al goedgekeurd door de EU en het Productschap Pluimvee en Eieren PPE. Iedereen die in maart, april en mei 2003 bij het PPE geregistreerd stond als houder van een (groot)ouderdierenbedrijf of kuikenbroederij, ontvangt begin juli een schrijven met een aanvraagformulier. De maximale vergoeding bedraagt 8,1 cent per ei voor maximaal 37 miljoen eieren. Het PPE verwacht echter dat er voor meer dan 37 miljoen eieren aanvragen zullen worden ingediend. In dat geval wordt de vergoeding evenredig verdeeld over alle aanvragen.

Volgens de PPE-verordening komen alleen ondernemingen, die broedeieren produceren, voor de productie van kuikens in aanmerking. Kuikenbroederijen vallen daar niet onder. In de praktijk hebben diverse broederijen echter broedeieren van vermeerderaars afgeleverd aan een eiproductenproducent. De vermeerderaars hebben dan geen bewijzen om de aflevering aan te tonen. Om hen toch voor een vergoeding in aanmerking te laten komen is in de PPE-verordening opgenomen dat iemand (kuikenbroederij) namens één of meer vermeerderaars een aanvraag mag indienen. Bij zo'n aanvraag kan niet volstaan worden met het meezenden van de kopieën van facturen van de eiproductenproducent en betalingsbewijzen. Er moet een machtiging worden meegezonden waarin de vermeerderaar verklaart dat de aanvraag namens hem wordt ingediend en dat hij instemt dat de toe te kennen tegemoetkoming naar de aanvrager wordt overgemaakt. Verder moeten van alle afgeleverde broedeieren afleverbonnen worden meegestuurd die een vermeerderaar ontvangt als de broedeieren opgehaald worden.

Bedrijven die al een bedrag uit het noodfonds hadden ontvangen moeten de eerder verkregen schadevergoeding terugstorten in het noodfonds, indien zij ook voor de nieuwe vergoeding in aanmerking komen.

Meer informatie Info van het PPE
Lees ook Vernietigen broedeieren waarschijnlijk volledig vergoed

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.