Home

Achtergrond

Nieuwe regels moeten ruilverkaveling vlottrekken

De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat de regels per ruilverkavelingsblok zo uniform mogelijk worden toegepast. Dit is met name bedoeld voor de classificatie van de gronden en de tweede schatting hiervoor zijn ook standaardmodellen uitgegeven dor LNV. De nieuwe regel vloeit voert uit de reparatie van de Landinrichtingswet.

Het ministerie van landbouw heeft regels per blok gepubliceerd. Deze regels moet een groot aantal herverkavelingsprocedures vlottrekken. De regels hebben betrekking op het stelsel van classificatie, het plan van toedeling en de tweede schatting. Door deze regeling zijn er standaard factoren benoemd die de waarde van betreffende percelen kan beïnvloeden.

De nieuwe regels vloeien voort uit een reparatiewet, waartoe landbouwminister Cees Veerman eerder had besloten. Die wet was nodig, nadat de rechter bij een zaak over de herverkaveling in het Groningse Sauwerd, begin 2003, had geoordeeld dat besluiten van de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) formeel onjuist waren. Door de aanpassing van de wet is dit probleem van de baan. Nu kunnen de procedures op grond van de Landinrichtingswet, Herinrichtingswet Oost-Groningen en Veenkoloniën en Reconstructiewet Midden-Delfland verder worden afgerond.

Meer informatie Regeling herverkaveling
Lees ook Eerste Kamer akkoord met wijziging Landinrichtingswet

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.