Home

Achtergrond

Mogelijk toch één stankwet, mits het IPO geen bezwaar maakt

Staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) heeft de Tweede Kamer toegezegd dat er mogelijk toch één landelijke stankregeling komt. Hiervoor moet er wel eerst overleg met de provincies plaatsvinden om te weten of zij hiertegen geen bezwaar hebben.

Van Geel heeft zich tot nu toe altijd verzet tegen één landelijke wet. Voor de reconstructiegebieden acht hij een apart stankregime nodig. Bij het Kamerdebat legde hij uit dat zijn verzet niet van principiële, maar van bestuurlijk-praktische aard is. De minister wil voorkomen dat een nieuwe stankregeling het hele reconstructieproces overhoop haalt. Dat wil hij voorkomen door eerst het Interprovinciaal Overleg (IPO) te raadplegen.

Ook is nog niet duidelijk of de stankregeling landelijk of op gemeenteniveau moet worden geregeld. De Kamer wil de wet wijzigen. Van Geel zet in op decentralisatie, waarbij het rijk de kaders stelt, maar gemeenten beslissen of ze van de algemene normen afwijken. De Kamer is bang voor rechtsongelijkheid door verschillend beleid in gemeentes. Ook knelpunten rond het optellen van stankhinder van verschillende bedrijven, burgerwoningen in het buitengebied en omrekeningsfactoren, moeten op het bordje van de gemeente komen, vindt Van Geel. De Kamer wil af van optelling en bepleit aparte bepalingen voor woningen. Een nieuwe stankregeling is op zijn vroegst in juli 2005 gereed.

Lees ook Van Geel: “Nieuwe stanknormen alleen geldig bij reconstructieplan”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.