Home

Achtergrond

Geen tweede bedrijfswoning bij tuinbouwbedrijf

Een tuinder had een bouwvergunning aangevraagd voor een tweede bedrijfswoning. Het bestemmingsplan liet dit niet toe. Met een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten zou de vergunning alsnog kunnen worden verleend. Deze verklaring werd echter door GS niet afgegeven. Terecht oordeelde de rechtbank en later ook de Raad van State.

De tuinder had een bouwvergunning aangevraagd. Het bestemmingsplan bood geen mogelijkheid hiervoor, dus werd er een verklaring van geen bezwaar bij de provincie aangevraagd. Als deze wordt afgegeven zou de vergunning alsnog kunnen worden verleend. De verklaring van geen bezwaar kwam er echter niet. De locatie waar de woning gebouwd zou worden, lag in een gebied dat in het Streekplan Zuid-Holland als ecologische corridor was aangewezen. De verklaring van geen bezwaar is op basis hiervan terecht geweigerd vindt de afdeling.

De tuinder voerde ook aan dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat de tweede bedrijfswoning er komt. Ook dit argument werd weerlegd. Voor de beoordeling hiervan greep Gedeputeerde Staten naar de Nota Planbeoordeling 1998. Hierin staat dat indien op het bedrijf een toezicht is vereist van twee volwaardige arbeidskrachten, in afzonderlijke woningen, een vergunning zou kunnen worden verleend. Zeker ook gezien het huidige niveau van automatisering is dit volgens Gedeputeerde Staten niet aan de orde. Een rapport van een adviesbureau kan hieraan niets veranderen. In dit rapport werd aangegeven dat het wenselijk is dat één van de ondernemers kan deelnemen aan het sociaal verkeer. Maar ook dit vond de afdeling geen doorslaggevend argument.

De Afdeling besliste dat de verklaring van bezwaar terecht was geweigerd.

Meer informatie Uitspraak van de Raad van State

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.