Home

Achtergrond

Gebruiksnorm op zandgronden gaat lager uitvallen dan bemestingsadvies

In antwoorden op kamervragen zegt minister Veerman dat de gebruiksnormen op zandgronden voor sommige gewassen lager zullen komen te liggen dan de bemestingsnorm. Dit is in tegenspraak met eerdere toezeggingen van Veerman dat optimale bemesting mogelijk moet blijven.

Op de vraag of er door de nieuwe gebruiksnormen teelten uit Nederland verdwijnen antwoord Veerman: Nee. Er zullen echter wel ingrijpende aanpassingen moeten plaatsvinden. Op kleigronden zullen de normen zijn gebaseerd op het bemestingsadvies. Maar op zand- en lössgronden zullen de normen voor een aantal gewassen waarschijnlijk lager moeten worden vastgesteld dan het bemestingsadvies. Veerman wil maximale regionale compensatie voor zand- en lössgronden. Dat wil zeggen dat de milieuruimte van gewassen als granen benut wordt om voor andere gewassen een hogere norm te kunnen vaststellen.

De overige zandgronden moeten een offer brengen om het onderscheidt tussen gewone en droge zandgronden te laten vervallen. Het is tot nu toe moeilijk gebleken om deze gronden aan te wijzen. Nu gelden de scherpere normen voor zo’n 140.000 hectare. Uit onderzoek blijkt dan dit zo’n 250.000 hectare moet zijn. Dat is circa 25% van alle zand- en lössgronden. De nieuwe stikstofgebruiksnorm is een gewogen gemiddelde van de norm voor uitspoelingsgevoelige en gewone gronden, waarmee wel de doelstellingen voor de grondwaterkwaliteit kan worden bereikt.

Veerman geeft ook aan de waarden van de stikstofexcretie te willen aan te passen als blijkt dat op basis van het ureumgehalte hier betrouwbaar onderscheid in te maken is. Dit geld zowel voor bijstelling van de waarde naar boven als naar beneden. De excretienorm zal echter in alle gevallen 90% blijven.

Ook de wens om het boer-boer transport onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk te maken, wordt door Veerman resoluut van tafel geveegd. Volgens Veerman nemen de milieurisico’s dan toe en ondergraaft het de handhaafbaarheid van het stelsel.

Meer informatie Brief van minister aan de Tweede Kamer
Lees ook 'Gebruiksnormen zandgronden onaanvaardbaar'

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.