Home

Achtergrond

Erfpachters moeten voor 1 augustus interesse koop tonen

Gebruikers van de 40-jarige erpachtgronden en de grondbankgronden kunnen tot 1 augustus aangeven of ze belangstelling hebben om de grond te kopen. Na het debat in de Tweede Kamer van 17 juni zullen de overige verkoopvoorwaarden bekend worden gemaakt. Dat de gronden te koop worden aangeboden was al eerder bekend gemaakt.

De gebruikers moeten aangeven of zij belangstelling hebben voor koop van de gronden. Hieraan zijn verder nog geen verplichtingen verbonden. Bij een positieve reactie zal er een taxatie worden uitgevoerd en zal er een definitief aanbod worden gedaan. Indien nodig zal er een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.

Hebben zij geen belangstelling dan zullen de gronden aan derden worden aangeboden. Alle rechten en plichten vastgelegd in het contract gaan gewoon over op de nieuwe eigenaar. De lopende overeenkomsten blijven gewoon bestaan, inclusief de optie tot verlenging. Bij verkoop aan derden zal tevens worden opgenomen dat de pachtprijs niet meer mag bedragen dan 2,5 procent van de vrije waarde.

Meer informatie Persbericht van het ministerie van Financiën
Lees ook Verkoopstop erfpachtgronden opgeheven

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.