Home

Achtergrond

Correctie onjuiste vermogensetikettering pas gevolgen bij verkoop

Een kweker had zijn gronden altijd tot zijn privé-vermogen gerekend. In 1997 is na een boekenonderzoek gebleken dat de grond tot het verplichte ondernemingsvermogen moet worden gerekend. Hierdoor is de verkoopwinst van grond fiscaal belast. De kweker vond dat aanpassing van de etikettering nu niet meer zou mogen en al in 1995 plaats had moeten vinden.

De kweker had een bedrijf op 1,2 hectare waarop ook de woning was gelegen. Een deel van dit perceel werd in 1998 aan de NS verkocht in verband met de uitbreiding van het spoor. Later in dat jaar staakt de kweker zijn onderneming. De kweker had de grond steeds aangemerkt als privé-vermogen. In 1997 werd tijdens een boekenonderzoek geconcludeerd dat de grond tot het verplichte ondernemingsvermogen behoord en per 1 januari 1997 op de balans moet worden opgenomen.

De inspecteur heeft de stakingswinst verhoogd met de verkoopwinst van de grond. De kweker stelt zich op het standpunt dat de correctie van de vermogensetikettering in het vroegste openstaande jaar 1995 plaats had moeten vinden en dat in een later jaar 1998 geen correctie meer mogelijk is.

Het Hof is dat niet met hem eens. Mede omdat de aanpassing pas in 1998 consequenties heeft voor de belastbare winst. Volgens het Hof is de foutenleer dan ook correct toegepast. Ook de Hoge Raad neemt hetzelfde standpunt in en verklaard het beroep ongegrond.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad
Meer informatie
Uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.