Home

Achtergrond

Besluit geruisloze doorschuiving heeft ook gevolgen voor agrarische sector

In geval van bedrijfsopvolging wordt er in de agrarische sector meestal voor gekozen om zonder afrekening (geruisloos) door te schuiven. Afrekenen is gelet op de enorme bedragen die bij een staking vrijkomen zelden een reële optie. Voor een geruisloze doorschuiving moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In een recent vraag- en antwoordbesluit van de Staatssecretaris van Financiën worden enkele veel voorkomende situaties verduidelijkt.

De 36-maanden termijn van belang
De belangrijkste voorwaarde om te mogen doorschuiven is de inmiddels welbekende eis dat partijen met elkaar tenminste 36 maanden moeten hebben samengewerkt, hetzij als ondernemer (samen in de maatschap) of in een werkgever - werknemer verhouding (loondienst dus). De Staatssecretaris keurt goed dat die termijnen (ondernemer en werknemer) zo nodig samengevoegd mogen worden. Na 1 jaar loondienst en twee jaar in de maatschap kan er dus belastingvrij overgedragen worden. Een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden (i.v.m. bijv. een wereldreis of zwangerschaps- of ouderverlof) is geen probleem. Belangrijk is ook dat aan de 36 maandseis voldaan kan worden door seizoensarbeid. Wie ieder jaar 3 maanden asperges komt steken mag na 12 jaar belastingvrij overnemen. Immers, 3 maal 12 is 36. Ook kinderen die in de ouderlijke onderneming werken op basis van de KJ (kalenderjaar)-regeling kwalificeren al voor ‘deelname’ aan de 36-maandentermijn.

Als een ondernemer ernstig ziek is, en bijvoorbeeld de onderneming in zicht van overlijden wenst over te dragen, wordt ontheffing van de 36-maandentermijn verleend. Dat is ook het geval bij overlijden, langdurige arbeidsongeschiktheid en faillissement.

Ook buitenvennootschappelijk vermogen geruisloos doorschuiven
Bij een geruisloze doorschuiving dient buitenvennootschappelijk vermogen in principe ook geruisloos te worden doorgeschoven. Alleen als dit geen enkele functie meer heeft voor de onderneming kan dit buiten beschouwing blijven. Bijvoorbeeld de woning van de bedrijfsoverdrager. Ook een bedrijfspand dat eerst voor de onderneming werd gebruikt, maar later na een verhuizing wordt verhuurd aan derden, mag aan het ondernemingsvermogen worden ontrokken.

Ondermaatschap maakt doorschuiving lastig
Doorschuiven in geval van een ondermaatschap is lastig. Tot 2001 was de ondermaatschap een in de agrarische sector veel voorkomend fenomeen. Het betrof meestal een ondermaatschap tussen echtgenoten. Een ondermaat is fiscaal geen ondernemer, en kan daarom niet geruisloos doorschuiven. De bovenmaat kan niet de hele ondermaatschap geruisloos doorschuiven, want die is niet volledig van hem. Zoals gezegd: lastig. Het probleem zal in de praktijk wel meevallen, nu de meeste ondermaatschappen bij de invoering van de Wet IB 2001 tijdig zijn opgeruimd.

Meewerkaftrek niet gelijk gesteld aan loondienst
Voor de meewerkende echtgenoot is de Staatssecretaris niet welwillend. Er kan, zo is zijn mening, niet geruisloos worden doorgeschoven als de partner drie jaar of meer in de onderneming heeft meegewerkt op basis van de meewerkaftrek. Hetzelfde geldt als partijen hebben gekozen voor een zogeheten ‘reële beloning’. Reden daarvoor is dat de meewerkende partner geen ondernemer noch werknemer is geweest. Het kan daarom verstandig zijn om de partner maar als een ‘gewone’ werknemer in dienst te nemen. Dat kan sinds een aantal jaren. Het geeft wel wat administratieve rompslomp (loonbelasting), maar de mogelijkheid om geruisloos te kunnen doorschuiven kan ook veel waard blijken te zijn. (mr. S.F.J.J. Schenk)Meer informatie Vraag-antwoordbesluit van Financiën

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.