Home

Achtergrond

Belastingverplichting emigratie versoepeld

De regeling om bij emigratie naar een andere EU-land zekerheden te stellen is vereenvoudigd. Dat is gebeurt naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Nog niet zeker is of deze aangepaste regeling juridisch houdbaar is.

In maart 2004 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak dat het Franse systeem van een exitheffing bij emigratie strijdig is met de vrijheid van vestiging. Dat gebeurde naar aanleiding van een Fransman die naar België wilde emigreren. Het Hof oordeelde bovendien dat een regeling waar een afschrikkend effect vanuit gaat, verboden is. Ook de Nederlandse overheid bracht een verweer in, maar werd door het Hof niet gehonoreerd.

Voor Nederland heeft deze uitspraak gevolgen gehad. De staatssecretaris van Financiën heeft het stellen van zekerheid voor conserverende aanslagen bij emigratie uit Nederland geschrapt. Dit geldt bij emigratie naar een land van de EU of de Europese Economische Ruimte. Reeds opgelegde aanslagen bij emigraties blijven gehandhaafd, maar gestelde zekerheden worden desgevraagd vrijgegeven. Voor emigratie naar andere landen heeft de uitspraak geen gevolgen.

Het is de vraag of de vereenvoudigde regeling de Europese toets der kritiek zal kunnen doorstaan. Juridisch deskundigen menen van niet. Dit zal moeten blijken als een procedure wordt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.