Home

Achtergrond

Alfa: aankoop quotum nauwelijks rendabel

Volgens Alfa Accountants en Adviseurs is de aankoop van melkquota voor een gemiddeld melkveebedrijf nauwelijks rendabel. Dit is de conclusie van een analyse van de bedrijfsresultaten van bijna honderd gespecialiseerde melkveebedrijven.

Volgens Marcel van der Vegt, bedrijfskundig adviseur Melkveehouderij bij het accountantsbureau, is de marge van de aangekochte melk voor een gemiddeld bedrijf vrijwel nihil. Uitgaande van een aankoopprijs van € 1,60 per kilogram en een afschrijvingstermijn van 11 jaar, waarbij de aflossing gelijk is aan de afschrijving dan bedraagt de financieringslast € 18 per 100 kilo melk. De opbrengsten per 100 kilo melk bedragen € 24,68 per 100 kilo. De liquide middelen zouden op saldo niveau dan toenemen met € 6,68 per 100 kilo melk.

Hierbij moeten nog de kosten van de aankoop van voer, eventuele staluitbreiding en vreemde arbeid worden verrekend. De voerkosten zijn al vrijwel gelijk aan de toename van de liquide middelen. Uitgaande van een te melken quotum van 375.000 kilo per arbeidskracht en een berekend loon van € 50.000, zou een uitbreiding van 50.000 kilo neerkomen op een extra kostenpost van ruim € 6.500. De absolute opbrengst zal dus niet toenemen en de marge per kilo melk wordt zelfs kleiner.

Van der Vegt is dan ook van mening dat veehouders soms te gemakkelijk overgaan tot de aanschaf van melkquotum. Alfa adviseert veehouders steeds vaker om niet te investeren in quotum. Het optimaliseren van de kosten en defensief investeren is voor veel veehouders een goede optie. Daaronder wordt verstaan het aflossen om de rentekosten te drukken en om een reserve op te bouwen. Daardoor dalen de kosten per kilo melk en stijgt dus het saldo.

Meer informatie Cijfers bedrijfsresulaten melkveebedrijven Alfa Accountants

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.