Home

Achtergrond

Akkerbouwers en veehouders moeten deel subsidie terug betalen

Vleesveehouders moeten Laser € 1,2 miljoen terugbetalen en akkerbouwers € 1,5 miljoen. De veehouders hebben te veel premie uitbetaald gekregen door een fout in de programmatuur van Laser. Bij de akkerbouw is het een terugvordering van ontrecht uitbetaalde hectaresteun op percelen die niet aan de definitie akkerland voldoen.

Door fouten in de gebruikte gegevensbestanden en programmatuur die voor het premiejaar 2002 zijn gebruikt moet het gros van de vleesveehouders premie terugbetalen. Voor zo’n 1.100 veehouders verandert er volgens Laser niets. Circa 40 boeren kregen meer premie en 1.650 moeten een deel van de premie terugbetalen.

Bij de akkerbouwers is het een ander verhaal. Het gaat hier om steun die ten onrechte is uitbetaald, omdat het betreffende perceel niet voldeed aan de definitie akkerland. Tot nu toe werd op het moment dat dit werd ontdekt, de steun gestaakt, maar werd de premie over de voorgaande jaren niet teruggevorderd. De uitvoeringskosten zouden niet opwegen tegen het te innen bedrag. De Europese Commissie heeft nu echter besloten dat de te veel uitbetaalde premie moet worden teruggevorderd.

De premie zal worden teruggevorderd over de periode 2000 tot en met 2003. In totaal treft het ongeveer 370 akkerbouwers. Bij het gros zal het terug te betalen bedrag € 500 à € 1.000. Bij enkele telers loopt het terug te vorderen bedrag op tot maar liefst enkele tienduizenden euro’s. In totaal gaat het om ongeveer € 1,5 miljoen.

De betreffende veehouders en akkerbouwers ontvangen deze of komende week een brief waarin de situatie wordt toegelicht. Vanaf het moment dat de premie terug had moeten zijn betaald wordt er rente in rekening gebracht.

Meer informatie Brief van Veerman aan de Tweede Kamer
Lees ook Perceelsadministratie van belang bij definitie akkerland

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.