Home

Achtergrond

Advocaat-generaal: heretikettering volgens oude belastingregime

De overbrenging van de ondergrond van de bedrijfswoning moet volgens het oude belastingregime plaatsvinden. Dat zegt de Advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad. De woning zou dus per 26 juni 2000 van ondernemingsvermogen naar privé-vermogen kunnen worden overgeheveld en de winst zou dan onder de landbouwvrijstelling vallen.

Dit is precies het omgekeerde dan de uitspraken van de diverse gerechtshoven tot nu toe. In zijn advies aan de Hoge Raad vindt ook de Advocaat-generaal dat de ondergrond en opstal als een geheel moet worden beschouwd. Het betreft echter niet meer dan een advies. Wanneer de Hoge Raad uitspraak doet en of het advies wordt overgenomen is op dit moment nog onduidelijk. Het is in ieder geval wel een lichtpuntje

Onder het nieuwe belastingregime per 27 juni 2000 zou de boekwinst op de ondergrond belast zijn, maar onder de oude Wet IB 1964 niet. De boekwinst op de opstal is onder beide belastingregimes belast. Tot nu toe stelde de verschillende gerechtshoven zich op het standpunt dat overbrenging alleen volgens het nieuwe regime per 27 juni kan plaatsvinden en alleen tezamen met de opstal. Dat is op zich vreemd, omdat de mogelijkheid tot heretikettering juist in het leven was geroepen vanwege de verzwaring van het belastingregime. Normaal gesproken kan overbrenging alleen plaatsvinden bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij bedrijfsstaking of bedrijfsoverdacht.

Meer informatie Conclusie Advocaat-Generaal Overgaauw
Lees ook Landbouwvrijstelling wederom volgens het nieuwe regime
Lees ook Problemen rondom de nieuwe landbouwvrijstelling

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.