Home

Achtergrond

Zelfstandigen met gezondheidsrisico's krijgen alternatief voor WAZ

Per 1 juli van dit jaar wordt de WAZ afgeschaft. Vanaf dan kunnen zelfstandigen zich particulier verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. De premies voor ondernemers met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen dan flink oplopen. De verzekeraars komen nu met een alternatief.

Na overleg met het kabinet hebben de particuliere verzekeraars een oplossing aangedragen voor de verzekering van ondernemers met een verhoogd gezondheidsrisico. Na afschaffing van de WAZ per 1 juli kan elke ondernemer zich gewoon bij een particuliere verzekeraar verzekeren. Maar ondernemers met verhoogde gezondheidsrisico's zouden hierdoor geweigerd kunnen worden.

De particuliere verzekeraars bieden nu een alternatief. Ondernemers moeten zich in ieder geval binnen drie maanden na afschaffing van de WAZ aanmelden voor de verzekering. Worden zij voor de gewone verzekering geweigerd of alleen met uitsluitingen of extra premie geaccepteerd, dan komen zij in aanmerking voor een alternatieve verzekering. Dit geldt ook voor startende ondernemers als zij zich maar binnen drie maanden na de start van de onderneming aanmelden.

Voor deze aparte verzekering geldt een wachttijd van twee jaar. Daarna kunnen duurzaam en volledig arbeidsongeschikten een uitkering krijgen. Als de ondernemer binnen 5 jaar na het sluiten van de verzekering arbeidsongeschikt raakt dan duurt de uitkering maar 5 jaar. Gebeurt dit na een periode van 5 jaar,dan loopt de uitkering door tot 65 jaar. De uitkering bedraagt maximaal € 11.500 per jaar met een premie van € 2.000 tot € 2.500 netto.

Meer informatie Nota naar aanleiding van het Verslag
Meer informatie Nota van wijziging bij het Wetsvoorstel
Lees ook WAZ per 1 juli 2004 ten einde

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.