Home

Achtergrond

WVG kan niet altijd worden gevestigd op grond met agrarische bestemming

De gemeenten in Nederland passen veelvuldig de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) toe op gronden. Hierdoor zijn de eigenaren niet meer bevoegd hun gronden te verkopen, zonder die eerst te koop aan te bieden aan de gemeente. De gemeente kan niet zomaar het voorkeursrecht op de grond vestigen.

De essentie van het toepassen van deze wet is dat de gemeente een voorkeursrecht tot koop verkrijgt. De eigenaar die niet van plan was te verkopen, heeft daar geen last van. Het voorkeursrecht van de gemeente betekent namelijk niet dat je naar de gemeente moet gaan om je eigendommen te verkopen. Alleen die eigenaar die zijn eigendom wil verkopen, mag dat niet doen zonder dat eerst aan de gemeente aan te bieden.

De gemeente kan niet altijd een voorkeursrecht op een stuk grond leggen. Volgens de wet kan dat alleen maar op gronden, die in een structuurplan of in een bestemmingsplan zijn genoemd en waaraan geen agrarische bestemming meer is toegedacht. Indien de gemeente die bevoegdheid alleen maar zou hebben als in een plan vast zou liggen dat op een bepaalde locatie woningbouw of industrie komt, dan zou het voorkeursrecht weinig zin hebben. In de praktijk blijkt namelijk dat projectontwikkelaars en speculanten die grond dan meteen kopen om er geld mee te verdienen. De bedoeling van de wet is dat de gemeente de grond kan kopen om ervoor te zorgen dat niet allerlei speculanten er eerst geld aan verdienen, terwijl die speculanten zelf geen woningen kunnen of willen bouwen.

Om te voorkomen dat projectontwikkelaars en speculanten de grond eerst kopen, kent de wet mogelijkheden om alvast een voorkeursrecht op de grond te leggen, zonder dat er sprake is van een plan waaruit blijkt dat de agrarische bestemming gaat wijzigen. Op de eerste plaats kunnen B & W een vervroegd voorkeursrecht vestigen door aan de gemeenteraad voor te stellen dat te doen. Een dergelijk voorkeursrecht geldt gedurende een termijn van maximaal acht weken. Daarnaast kan de gemeenteraad binnen die termijn van acht weken besluiten een vervroegd voorkeursrecht te vestigen voor een termijn van maximaal twee jaren.

Als vervolgens binnen die termijn van twee jaren de gemeente een (ontwerp-) structuurplan of bestemmingsplan ter inzage legt, dan blijft het voorkeursrecht er vervolgens nog langer op liggen. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, geldt het voorkeursrecht onbeperkt. (mr. G. Krale)

Lees ook Samenwerkingsconstructies voorkeursgronden onder vuur

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.