Home

Achtergrond

Vraag- en antwoordbesluit ter verduidelijking van herinvesteringsreserve

Bij het afstoten van bedrijfsmiddelen kan belastingheffing over de boekwinst worden voorkomen door het vormen van herinvesteringsreserve. Om een aantal situaties te verduidelijken heeft staatssecretaris Wijn een vraag antwoordbesluit hierover gepubliceerd.

Een aantal vragen zijn een herhaling of verduidelijking van het eerdere besluit van maart 2003.

In het besluit komt ook het afstoten van een melkveetak van een gemengd bedrijf aan de orde. Hierbij kan een Herinvesteringreserve (HIR) worden gevormd als deze weer in de varkenstak wordt geïnvesteerd. Eerder besloot de staatssecretaris dat de varkenstak en de melkveetak als soortgelijke activiteiten kunnen worden aangemerkt. Wie de koers verlegt van de ene naar de andere activiteit staakt dus niet, en kan de bij verkoop van een gedeelte van zijn onderneming behaalde winst belastingvrij herinvesteren.

Een van de andere aspecten is een tuinder die investeert in een gebouw welke 6 jaar oud is en er nog 8 jaar van de afschrijvingstermijn resteert. De investering die hij gedaan heeft wordt toch gezien als een investering in een lang-afschrijfbaar bedrijfsmiddel. Het gaat erom hoe men “pleegt” af te schrijven op een bedrijfsmiddel.

Een van de vragen die aanbod komt is of de boekwinst gesplitst kan worden. Dus een deel reserveren voor de herinvesteringsreserve en over het andere deel afrekenen. Dat mag niet. Als later blijkt dat niet de gehele ruimte van de HIR is gebruikt, dan kan deze alsnog vrij komen te vallen.

De herinvestering op de verkoop van een opstal met ondergrond kan niet los van elkaar worden gezien. Het is niet zo dat de grond als een lang-afschrijfbaar bedrijfsmiddel wordt gezien en de opstal als kort-afschrijfbaar. Tezamen vormen ze één geheel: een lang-afschrijfbaar bedrijfsmiddel

Meer informatie Besluit van financiën
Meer informatie Besluit van maart 2003
Lees ook Fiscale gevolgen afstoten tak bedrijf blijven vooralsnog beperkt

Copyright © Agrocount

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.