Home

Achtergrond

Verontreinigingsheffing verschuldigd over lekwater rottende aardappelhoop

Een handelaar in poot- en consumptieaardappelen had op zijn erf een aardappelhoop waaruit water lekte als gevolg van rotting. Het zuiveringsschap legde hem hiervoor een verontreinigingsheffing op. De handelaar had geen vergunning voor het lozen en moest alsnog een groot deel van het lekwater afvoeren, waarvoor hij ook een heffing moest betalen.

De aardappelhandelaar was het met deze heffing niet eens en maakte bezwaar. Hij maakte hier op enkele punten bezwaar tegen de geschatte hoeveelheid water welke geloosd was. Daar hij zelf een nieuwe hoeveelheid schatte heeft het zuiveringschap deze overgenomen in de heffing. Toen de handelaar dit als argument aanvoerde bij de rechtbank, werd dit aan direct van tafel geveegd. De handelaar vond het zuiveringsschap willekeurig handelde door de door hem in bezwaar aangevoerde gegevens over te nemen zonder dit verder te motiveren. De rechtbank oordeelde echter dat het zuiveringsschap deze gegevens terecht gebruikt heeft.

Ook eiste de handelaar dat het zuiveringschap de kosten vergoedde voor het afvoeren van het overige lekwater en het schoonspoelen van het riool. Deze kosten waren opgelopen tot zo’n € 10.000,= . Maar de rechtbank zag geen enkele reden om deze kosten te vergoeden.

De handelaar heeft zich in deze casus zelf in de vingers gesneden door in bezwaar zelf met nieuwe getallen omtrent de hoeveelheid geloosd water en de mate van verontreiniging te komen. Had hij dit niet gedaan dan was de uitgangspositie in deze zaak geheel anders geweest.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.