Home

Achtergrond

Subsidie demonstratie en kennis- overdracht beschikbaar vanaf 1 juni

De Subsidieregeling demonstratie- en kennisoverdrachtprojecten duurzame landbouw, reguliere tender wordt vanaf 1 juni tot 28 juli 2004 geopend. De tender voor energiebesparing volgt in december. De regeling is bedoeld voor vernieuwingen die verder gaan de wettelijke normen, maar wel het experimentele stadium voorbij moeten zijn.

De regeling is bedoeld om vernieuwing op landbouwbedrijven te stimuleren die uit oogpunt van milieu, natuur of concurrentiekracht noodzakelijk zijn. Hierbij moet de voorgestelde projecten verder gaan dan de wettelijke normen.

Vanaf 1 juni kunnen aanvragen worden gedaan voor de reguliere tender. Deze openstelling is ingedeeld in meerdere thema’s. Voor elk thema is een budget beschikbaar:
* biologische landbouw (€ 400.000,=)
* mechanische onkruidbestrijding (€ 500.000,=)
* marktgericht ondernemen (€ 830.000,=)
* verticale samenwerking in de intensieve veehouderij (€ 830.000,=)

Een project moet concurreren met andere projecten en wordt beoordeeld door een commissie. Een project scoort hoger als het:
* het project meer bijdraagt aan het bevorderen van de toepassing van nieuwe kennis of technologieën in de gehele sector;
* de vernieuwing waarop het project betrekking heeft meer perspectief heeft voor toepassing op bedrijfsniveau;
* de vernieuwing zich in een meer vergevorderd stadium van ontwikkeling bevindt;
* het voor het project uit te werken communicatieplan aantoont dat de relevante doelgroep op juiste wijze wordt benaderd;
* het draagvlak bij relevante vaktechnische, dienstverlenende, branche of standsorganisaties groter is.

De toe te wijzen subsidie bedraagt 50%. De totale subsidiabele kosten moeten minimaal € 11.345,= bedragen. Het is mogelijk dat er een voorschot van maximaal 80% wordt uitgekeerd.

Op 1 december wordt de tender energiebesparing opengesteld.

Meer informatie LNV loket met brochures en aanvraagformulieren

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.