Home

Achtergrond

Steeds meer landbouwers in de ondernemersregeling

Meer agrarische bedrijven kiezen voor de ondernemersregeling in plaats van de oude vertrouwde landbouwregeling. Met name in de akkerbouwsector zijn er nogal wat bedrijven overgestapt. In de melkveehouderij zijn er juist maar weinig bedrijven die de uit de landbouwregeling zijn gestapt. Dit blijkt uit cijfers van het LEI.

Inmiddels zit bijna de helft van de agrarische bedrijven mee aan de ondernemersregeling. In 1999 zaten er nog maar 31% van de bedrijven in de ondernemersregeling, in 2001 was dat 46%. De wijziging van het BTW-tarief op kunstmest en bestrijdingsmiddelen heeft hier zeker aan bijgedragen. Dit tarief is in 2000 verhoogd van 6% naar 19%. Daarnaast kan het bij grote investeringen interessant zijn om over te schakelen naar de ondernemersregeling.

Bedrijven in de glastuinbouw zitten van oudsher al grotendeels in de ondernemersregeling, circa 90%, bij de varkenshouders en akkerbouwers neemt ruim 60% deel aan de regeling en in de melkveehouderij slechts zo’n 20%. Met name in de akkerbouw hebben zich veel verschuivingen voorgedaan, daar de eerder genoemde tariefsverhoging van BTW op kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het zijn ook al lang niet meer alleen de grote bedrijven die opteren voor de ondernemersregeling. De gemiddelde omvang van bedrijven in de ondernemersregeling daalde van 151 Nederlandse grootte-eenheden (nge) in 1999, naar 135 nge in 2001.

Bedrijven die overstappen naar de ondernemersregeling moeten zich wel goed realiseren dat ze daar voor vijf jaar aan vast zitten. Dus alleen even overstappen omdat er flinke investering aan zit te komen, kan op termijn verkeerd uitpakken.

Lees ook Toekennen belast ondernemerschap zonder terugwerkende kracht

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.