Home

Achtergrond

Specifieke afdrachtskorting wordt per 1 juli 2004 afgeschaft

Het wetsvoorstel voor de versnelde afschaffing van de Specifieke Afdrachtskorting (SPAK) per 1 juli 2004 lijkt de eindstreep te halen. Alle regeringsfracties steunen het voorstel om de korting op loonheffing van lage lonen in te trekken. Voor de eerste helft van dit jaar kan nog gebruik worden gemaakt van de regeling.

De SPAK is een korting op de loonheffing voor werkgevers als zij werknemers in dienst hebben die niet meer verdienen dan 110,5 procent van het wettelijke minimumloon. Voor fulltime werknemers zou de SPAK-korting in 2004 € 1093 bedragen en in 2005 € 552. De regeling zou al worden afgeschaft per 1 januari 2006. De versnelde afschaffing is het gevolg van verdere bezuinigingen om het begrotingstekort te beperken. Tegelijkertijd met het afbouwen van de SPAK wordt de arbeidskorting in stappen verhoogd.

Met name in de tuinbouw en ook in de landbouw, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de SPAK. Volgens LTO-Nederland zouden door deze maatregel de loonkosten voor werknemers die onder de SPAK vallen met 10% stijgen. Staatssecretaris Wijn kan deze berekening niet volgen. Volgens hem is de kostenstijging hooguit 2,8%.

Tot de afschaffing van de wet kan er dus nog wel een beroep worden gedaan op de SPAK. Het debat in de kamer heeft geen verandering gebracht in de wetsvoorstellen. Staatssecretaris Wijn zal nu zo spoedig mogelijk het wetsvoorstel indienen, zodat deze per 1 juni 2004 van kracht is.

Meer informatie Nota van Financiën

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.