Home

Achtergrond

Saldo zeugen daalt voor lange termijnbegroting

Bij het opstellen van een lange-termijnbegroting moeten zeugenhouders uitgaan van een lager saldo. In de nieuwe begrotingsnormen bedraagt het saldo € 363 per gemiddeld aanwezige zeug. Een jaar eerder was dat nog € 380. Voor vleesvarkenshouders is het saldo gelijk gebleven op € 67 per gemiddeld aanwezig vleesvarken.

De Animal Sciences Group (ASG) publiceerd ieder jaar normen die worden gebruikt voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen voor de lange termijn, minimaal vijf jaar. In deze saldoberekeningen wordt geen rekening gehouden met de mestafzetkosten omdat die per varkensbedrijf sterk kunnen verschillen.

De daling van het saldo bij de vermeerdering is met name te wijten aan het duurdere voer. De opbrengsten uit de verkoop van biggen en slachtzeugen blijft onder druk staan. Het saldo voor de zeugenhouders is ook gedaald omdat de overige toegerekende kosten zijn gestegen. Dit zijn onder andere kosten voor KI, gezondheidszorg en energie. Vorig jaar bedroegen de totale overige toegerekende kosten € 125 per gemiddeld aanwezige zeug. Dit jaar is dat € 138.

Voor de vleesvarkens gaan de begrotingsnormen uit van een gelijkblijvend saldo van € 67 per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Hierbij is uitgegaan van een varkensprijs van 1,26 per kilo geslacht gewicht. Dat is een cent minder dan vorig jaar. De aankoop van biggen viel echter iets goedkoper uit.

De begrotingen worden gebruikt bij een aanvraag van een lening bij bank of Borgstellingsfonds. Voor de varkenshouders zal er dus niet zo veel veranderen maar bij de vermeerderaars zal de financierbaarheid iets afnemen. Eerder deze week werden de cijfers voor de pluimveehouderij bekend. Hier daalde de saldi over de hele linie.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in de bundel ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2004-2005’, een uitgave van de Animal Sciences Group Divisie Praktijkonderzoek. Deze is omstreeks augustus beschikbaar.

Lees ook Nieuwe begrotingsnormen pluimveehouderij laten saldo dalen

Copyright © Agrocount.nl

Tabel met begrotingsnormen

Nieuwe pagina 1
Begrotingsnormen varkenshouderij
KWIN TEA
2004/2005 2003
Vermeerdering
zeugenvoer (€ / 100 kg) 18,00 17,74
biggenvoer (€ / 100 kg) 28,50 27,64
grootgebrachte biggen / zeug / jaar 23,60 23,60
biggenprijs (€ / big à 25 kg) 40,50 34,03
Vleesvarkens
vleesvarkensvoer (€ / 100 kg) 18,00 18,98
vleesprijs (€ / kg geslacht gewicht) 1,26 1,10
voederconversie 2,65 2,67
groei (gram / dag) 765 762
uitval (%) 3,2 3,2
Bedragen inclusief BTW, toeslagen, kortingen; KWIN-normen gelden voor lange termijn; TEA geeft weer wat werkelijk is gerealiseerd in 2003.
Bron: Animal Sciences Group

Tabel met saldi afgelopen jaren

Nieuwe pagina 2
Saldi voor begrotingsnormen varkenshouderij
2004 / 2005 2003 / 2004 2002 / 2003
Zeugen *) 363 380 382
Vleesvarkens **) 67 67 66
*) saldo zeugen per gemiddeld aanwezige zeug
**) saldo vleesvarkens per gemiddeld aanwezig vleesvarken
Bron: Animal Sciences Group

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.