Home

Achtergrond 237 x bekeken

Regels dierpremies minder streng toegepast

Bij de aanvragen van premies voor zoogkoeien of mannelijke runderen moet een aanvraag oppervlakten gewaspercelen worden ingediend. Dat ging nogal eens mis. Veelal leidt dat tot een afwijzing van premies c.q. intrekking van zoogkoeien premierechten. Op 4 mei 2004 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven daarover een uitspraak die anders luidde.

In de zaak die diende bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven stelde LASER dat de bij de aanvraag oppervlakte behorende kaarten niet waren overgelegd. De appellant stelde de kaart wel te hebben toegezonden, maar kon het niet bewijzen. Dien ten gevolge wijzigde LASER in de aanvraag de bijdragecode voor voederareaal in een andere code die geen rechten geeft voor premie.

De ondernemer maakte daartegen bezwaar, en in de bezwaarprocedure werden de betreffende kaarten alsnog overgelegd. LASER bleef echter van mening dat de kaarten bij de aanvraag hadden moeten worden overgelegd. Nu dit niet gebeurd was werd de aanvraag ook na bezwaar afgewezen. De aanvrager ging vervolgens in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven te ’s-Gravenhage.

LASER in niet bevoegd eigenhandig codes te wijzigen
Naar aanleiding van het ingestelde beroep oordeelde het College dat LASER niet beschikt over de bevoegdheid om eigenmachtig aanvragen en de daarin genoemde bijdragecodes te wijzigen. Door de aanvrager de premies te weigeren met verwijzing naar de gewijzigde bijdragecodes, handelde LASER in strijd met het motiveringsbeginsel. Men had immers op andere gronden de aanvraag moeten weigeren. Daarmee oordeelt het College in feite dat de gangbare uitvoeringspraktijk bij LASER waarbij de bijdragecodes eigenhandig worden gewijzigd bij het niet voldoen aan formaliteiten, in strijd is met de wet.

Vervolgens oordeelde het College ook dat nu de kaarten alsnog in de bezwaarfase waren overgelegd, LASER met deze alsnog overgelegde kaarten geen rekening moest houden. Volgens het College moet dit betekenen dat de aanvraag niet meer kan worden geweigerd wegens het ontbreken van de betreffende kaarten.

Ondanks deze uitspraak de juiste stukken op tijd opsturen
Uiteraard blijft het altijd van belang bij de aanvragen voor dierlijke premies aan de formaliteiten te voldoen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Aanbevolen moet ook worden om de aanvragen met de daarbij behorende stukken aangetekend te versturen zodat in ieder geval kan worden bewezen dat de stukken zijn overgelegd. Mocht dit echter desondanks fout gaan, dan kan het dus zinvol zijn om bezwaar te maken en in de bezwaarfase de stukken alsnog op tafel te leggen. Op die manier zou kunnen worden voorkomen dat bij het zoekraken van de stukken bij LASER de rechten op de premies verloren gaan. (mr F.W. van Dijk)

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.