Home

Achtergrond

RSBP geopend vanaf 24 mei tot 24 augustus

De Regeling stimulering biologische productiemethode (RSBP) gaat van 24 mei tot 24 augustus 2004 voor het laatst open. Deze openstelling is voor ondernemers die willen omschakelen, of verder willen gaan met omschakelen. Alleen de sectoren akkerbouw, vollegrondsgroenten, glastuinbouw en fruitteelt komen bij de openstelling voor subsidie in aanmerking.

Voor deze openstelling is € 3 miljoen beschikbaar. Deze subsidie is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden in de periode van omschakeling.

De regeling staat open voor bedrijven die uiterlijk vanaf 31 mei 2005 hun bedrijf helemaal of gedeeltelijk willen omschakelen. Maar ook bedrijven die al geheel of gedeeltelijk zijn omgeschakeld kunnen in aanmerking komen. Deze openstelling is alleen voor bedrijven met akkerbouw, vollegrondsgroenten, glastuinbouw en fruitteelt.

De subsidiebijdragen per hectare over vijf jaar zijn:
* € 737,39 voor akkerbouwgewassen, hazelaars en akkerbouwmatige groenten
* € 3.686,96 voor zwarte bes, zure kers en tuinbouwgewassen vollegronds- en glastuinbouw) met uitzondering van akkerbouwmatige groenten.
* € 4.424,36 voor fruitteelt, met uitzondering van hazelaars, zwarte bes en zure kers.

De subsidie voor omschakeling bedraagt maximaal € 181.215,09. Vanaf € 90.756,04 vindt een korting plaats. Aanvragen die met een subsidiebedrag van minder dan € 4.537,80 worden niet uitgekeerd.

Ook bedrijven die reeds zijn omgeschakeld kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Dit kan echter alleen als zij niet eerder ook al subsidie hebben ontvangen voor omschakeling. Deze subsidie bedraagt € 680,67 per hectare voor vijf jaar, meet een maximum van € 22.689,01. Dit maximum is inclusief eventueel eerder verleende subsidie voor voortzetting van biologische productiemethode.

Meer informatie Site LNV met informatie en aanvraagformulieren

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.