Home

Achtergrond

Pachters tegen voorgestelde pachtprijsverhoging van 15%

De Nederlandse Bond van Landpachters (BLHB) en LTO maken zich grote zorgen over de plannen van minister Veerman om de pachtprijzen per 31 oktober 2004 te verhogen Veerman wil de pachtprijs van los land met 15 procent verhogen met een maximum van 47,85 euro. Voor bedrijfsgebouwen stelt de minister een verhoging van 16,5 procent voor.

LTO en de BHLB pleit voor een bevriezing van de pachtprijzen. De huidige inkomenspositie rechtvaardigt een verhoging volgens hun niet. Ook staat de verhoging niet in verhouding met de agrarische opbrengstwaarde van de grond.

De voorstellen voor de pachtprijsverhoging staan los van de plannen van Veerman om de pachtwet te liberaliseren. In het huidige Pachtnormenbelsuit welke in 2001 is gewijzigd, wordt gestreefd naar een pacht die 2% van de vrije waarde bedraagt. Daarnaast zijn er per regio maximum pachtnormen vastgesteld. De huidige voorstellen van 15% voor grond en 16,5% voor gebouwen zijn gelijk aan de normen die in 2001 zijn vastgesteld. Deze voorstellen zijn op dit moment al naar de belangenorganisaties gecommuniceerd. In 2001 bedroeg de voorgestelde verhoging aanvankelijk 20% en werd later bijgesteld naar 15%.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.