Home

Achtergrond

Levering perceel met gesloopte kassen vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Levering van grond met gesloopte kassen, welke verkocht is als bouwgrond voor woningbouw, is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Hierbij is wel van belang dat binnen een maand na het passeren van de akte, deze wordt geregistreerd en in de akte een beroep wordt gedaan op de vrijstelling.

Een bouwterrein is in de regel vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Maar de discussie ontstaat vaak over het feit of het perceel een bouwterrein in de zin van de wet is. Zo ook in deze casus.

Na het opstellen van de koopovereenkomst is door een medewerker van het notariskantoor in de koopovereenkomst een aantekening gemaakt dat koper de funderingen zou verwijderen. Hieruit wordt de conclusie getrokken dat verkoper de kassen zal slopen. Dat is ook niet ter discussie volgens de inspecteur, maar wel het tijdstip waarop. Later is met pen nog een wijziging in de koopovereenkomst aangebracht betreffende de koopsom. Dit had volgens verkoper en koper te maken met het feit dat verkoper de kassen zou slopen.

Volgens het Hof is het aannemelijk dat de sloopwerkzaamheden voor de notariële overdracht zijn uitgevoerd. Ook zijn de sloopwerkzaamheden geschied met het oog op bebouwing van de grond door koper. Hiermee is naar oordeel van het Hof voldaan aan de voorwaarden van de wet.

Volgens de inspecteur bestaat echter geen recht op vrijstelling, omdat de hiervoor van belang zijnde gegevens niet binnen een maand na verkrijging zijn verstrekt. Dit is volgens het Hof echter een onjuiste interpretatie van het uitvoeringsbesluit. Binnen een maand na verkrijging moet de notariële akte worden geregistreerd en in die akte een beroep op de vrijstelling van overdrachtsbelasting worden gedaan onder opgave van de van belang zijnde gegevens.

Er is gemeld dat er omzetbelasting is verschuldigd, dat koper het als bouwgrond gaat gebruiken, en dat verkoper het niet als bedrijfsmiddel heeft gebruikt. Daarmee is volgens het Hof aan de formele vereisten voldaan. De levering was dus vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Meer informatie Uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.