Home

Achtergrond

KKA voor biologisch, jonge boeren en akkerbouw en groenten

In 2004 zijn er drie openstellingen van de kaderregeling kennis en advies (KKA). Hierbij kan financiële ondersteuning worden verkregen voor inhuren van deskundigen. Voor jonge boeren is er per aanvraag € 1.500 beschikbaar, omschakeling naar biologisch en voor bedrijfsontwikkeling voor akkerbouw en vollegrondsgroente is er per aanvraag € 8.000 beschikbaar.

De openstelling voor biologische landbouw is van 15 juni tot 28 juli 2004. In totaal is er € 350.000 beschikbaar voor ondernemers die overwegen om te schakelen of verder willen uitbreiden in biologische productie. Om advies in te winnen over omschakeling of verdere uitbreiding is per aanvraag € 8.000,= beschikbaar.

Van 13 september tot en met 11 oktober 2004 kunnen jonge agrariërs een aanvraag indienen voor het opstellen van een ondernemingsplan. Hierbij is de voorwaarde dat zij niet eerder een agrarische bedrijf in hun bezit hebben gehad. Per ondernemer is er € 1.500 beschikbaar. In totaal is er € 420.000 te vergeven.

Vanaf 12 oktober tot 9 november 2004 kunnen akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers subsidie aanvragen. Dit kan voor inwinnen van advies bij bedrijfsbeëindiging maar ook bij bedrijfsontwikkeling. Per aanvraag is er € 8.000 beschikbaar. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven akkerbouw of vollegrondsgroenteteelt als hoofdactiviteit hebben.

Meer informatie Site LNV met informatie en aanvraagformulieren

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.