Home

Achtergrond

In dit specifieke geval mag pachter melkquotum verkopen

Het gerechtshof Arnhem besliste dat een pachter in dit specifieke geval zijn melkquotum mag verkopen. In deze zaak dreigde de verpachter de pachtovereenkomst te ontbinden als de pachter het quotum zou vervreemden. Pachter deed dit omdat hij door aanpassing van de regeling superheffing anders zijn quotum zou verliezen.

In deze zaak werd door specifieke omstandigheden afgeweken van hoofdlijnen en jurisprudentie die er tot nu toe is. De hoofdlijn is dat pachter bij het einde van de pachtovereenkomst er voor moet zorgen dat het quotum nog aanwezig is.

Volgens het Hof heeft verpachter ervoor gekozen om het quotum te verleasen en moet daardoor ook de gevolgen van deze beslissing accepteren. Maar pachter heeft altijd met medeweten van verpachter het quotum verleast. Daarnaast heeft pachter de verpachter verzocht om het quotum te mogen verkopen. De verpachter stelt belang te hebben bij het terug verkrijgen van het quotum bij het einde van de pachtovereenkomst. Maar dit wordt niet onderbouwt. De verpachter wil zelf niet gaan melken. Ook blijkt niet dat zij het quotum aan een andere veehouder wil verpachten. Het enige doel lijkt het op korte termijn ontbinden van de pachtovereenkomst en het quotum ten gelde te maken. Maar dat is nu net wat pachter ook voor ogen heeft.

Het Hof verleent toestemming voor de verkoop. Verpachter heeft hierbij uiteraard recht op de helft van de bruto-waarde van het quotum. Het is wel een voorwaarde dat het quotum tegen marktwaarde wordt verkocht. De verkoopkosten zijn voor pachter.

Morgen een toelichting wat deze zaak kan betekenen voor andere situaties.

Meer informatie Uitspraak Gerechtshof Arnhem
Lees ook Nieuwe leaseregeling bezorgt pachters die zelf niet melken problemen

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.