Home

Achtergrond

Grondige renovatie pluimveestal geen vervaardiging nieuw goed

Een pluimveehouder kocht in 1985 een stal en renoveerde deze in 1995 grondig. De belastinginspecteur wilde dit aanmerken als vervaardiging van een nieuw goed voor de omzetbelasting. De ondernemer werd een naheffingsaanslag opgelegd van zo’n € 4.000. Eerder stelde het Gerechtshof de ondernemer in het gelijk. In cassatie volgde ook de Hoge Raad de beslissing van het Hof.

De pluimveehouder was over zijn activiteiten geen omzetbelasting verschuldigd, want hij had hiervoor niet geopteerd. Bij de renovatie van de stal bleef het gebruik en de capaciteit ongewijzigd. Daarnaast bleven alle electriciteit-, water en gasaansluitingen intact. De betonvloer bleef liggen en ook werd de oude inrichting weer grotendeels teruggeplaatst. Wel werden de bestaande asbesthoudende golfplaten vervangen door nieuwe golfplaten en werd de betonnen buitenmuur vervangen door een gemetselde muur.

De belastinginspecteur merkte dit aan als vervaardiging van een nieuw goed en legde een intergratieheffing op van circa € 4.000,=. Het Gerechtshof en recent ook de Hoge Raad konden deze redenatie van de inspecteur niet volgen. De gebruiksmogelijkheden, de capaciteit en het uiterlijk van de stal zijn niet dusdanig gewijzigd dat de renovatie als vervaardiging van een nieuw goed is aan te merken. De aanslag van de inspecteur werd dan ook vernietigd.

Lees ook Renovatie pluimveestal was geen vervaardiging nieuw goed

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.