Home

Achtergrond

Geen MINAS-vrijstelling voor kas- of substraatteelt

De tuinbouw heeft in het minassysteem een vrijstelling. Het Europese Hof van Justitie bepaalde onlangs dat deze vrijstelling niet terecht is en dat het convenant Glastuinbouw onvoldoende is. Minas houdt echter op te bestaan in 2006. Het ministerie zoekt nu naar een oplossing.

Het mineralenaangiftesysteem kent vrijstellingen voor onder meer kleine bedrijven. Verder heeft de Minister van LNV in 1999 een vrijstellingsregeling (Staatsblad 1999, nummer 9) in het leven geroepen. Krachtens deze regeling kan onder voorwaarden een vrijstelling voor het mineralenaangiftesysteem worden verkregen door kleine extensieve veehouderijen (hobbyisten), door tuinbouwbedrijven die kasteelt of substraatteelt verrichten en door tuincentra. Omdat de vrijstellingen mogelijk als een steunmaatregel voor de sector gezien konden worden meldde de Nederlandse Staat de vrijstellingen in Brussel aan. Volgens Nederland was van een steunmaatregel geen sprake. De vrijstelling was in de ogen van Nederland gerechtvaardigd door de aard en opzet van het stelsel (het mineralenaangiftesysteem dus). Met name werd gewezen op het feit dat bij onder glas geteelde gewassen sprake is van veel hogere (tot acht maal) productie, en dus ook van een veel hogere mineralenopname. De Europese Commissie liet zich door de Nederlandse argumenten niet overtuigen. De Commissie zag de vrijstelling als een inbreuk op het beginsel dat de vervuiler dient te betalen, en dus als een verboden steunmaatregel. De Commissie gaf dan ook geen toestemming de vrijstelling toe te passen. Het Europese Hof van Justitie stelde de commissie in het gelijk. De uitkomst belangwekkend, maar ook zeer teleurstellend. Invoering van de vrijstelling voor de genoemde sectoren hoefde door de Commissie niet toegestaan te worden. Met name had Nederland, naar de mening van het Hof, haar stelling dat bij productie onder glas sprake is van een veel hogere mineralenopname onvoldoende onderbouwd.

Convenant Glastuinbouw onvoldoende
Zoals bekend zal het mineralenaangiftesysteem op niet al te lange termijn gaan verdwijnen. In de opvolger van het MINAS-systeem zal naar aanleiding van deze beslissing de kas- en de substraatteelt ongetwijfeld niet langer vrijgesteld zijn. Dat is teleurstellend, omdat naar alle waarschijnlijkheid de sector betrekkelijk weinig mineralenverliezen kent. Binnen een gesloten systeem kan men immers nauwkeurig de bemesting doseren. Van verliezen zal nauwelijks sprake zijn. Wel zal de sector behoorlijke kosten moeten gaan maken (aangifte doen), om vervolgens tot de conclusie te komen dat de meeste sommetjes op nul uitkomen. Ook het convenant Glastuinbouw dat de tuinbouwsector met de overheid gesloten heeft zal niet kunnen baten. Brussel heeft immers al herhaaldelijk beslist dat het aangaan van een convenant voor een lidstaat onvoldoende is om uitvoering aan een Richtlijn te geven. Geen vermindering dus van administratieve lasten, maar een vermeerdering daarvan onder invloed van Brussel.

Wellicht moet Nederland eens gaan bekijken of de in de Meststoffenwet opgenomen mogelijkheid van premiëring wegens goed gedrag nog mogelijkheden biedt. Deze mogelijkheid is nu nog slapend aanwezig. Als dit premiesysteem goed werkt gaat er een stimulans van uit om verliesbeperkende maatregelen te nemen. Voorlopers worden op die manier beloond. De premie zal dan wel contant uitbetaald moeten gaan worden. Op die manier kunnen de kosten wellicht (deels) goedgemaakt worden. (mr. S.F.J.J. Schenk)

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.