Home

Achtergrond

Bij zelfwerkzaamheden vallen inkomsten uit verhuurde privé-gronden in box I

Particulieren die land verhuren of verpachten hoeven deze inkomsten voor de belasting in beginsel niet op te geven in box I. Deze gronden vallen namelijk in box III. Gaat de belastingplichtige echter zelf de nodige werkzaamheden uitvoeren, dan zijn de inkomsten wel belast in box I. Deze gelden dan als inkomsten uit overige werkzaamheden.

Dit was al langer de lijn die de belastingdienst volgde. Nu heeft Financiën een vraag en antwoordbesluit gepubliceerd waarin dit nog eens nader wordt besproken. In deze kwestie werd het land door de eigenaar zaaiklaar gemaakt en verhuurd. Na de oogst werd het perceel ook door de eigenaar bewerkt. In dit geval heeft Financiën besloten dat de huurinkomsten behoren tot het resultaat uit overige werkzaamheden. Met name het feit dat de verhuurder nu meer huur ontvangt dan wanneer hij het land niet bewerkt zou hebben, speelt hierbij een grote rol. Als de eigenaar deze werkzaamheden had uit laten voeren door een loonwerker, dan zouden de gronden in box III vallen en zijn dan onderworpen aan de rendementsgrondslag.

Hetzelfde gaat in principe ook op voor particulieren die zelf nog een paar hectare grond bewerken. Worden alle werkzaamheden door derden uitgevoerd, dan wordt dit in de regel beschouwd als normaal vermogensbeheer en vallen de gronden dus in box III. Bij te veel zelfwerkzaamheden vallen de inkomsten in box I.

Meer informatie Vraag en antwoordbesluit van Financiën, zie vraag 2
Lees ook Pas voor fiscale gevolgen als “hobbyboer”
Lees ook Financiën komt met normen voor verpachte gronden in box III

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.