Home

Achtergrond

BTW op reiskosten, anders dan normale reiskosten, aftrekbaar

De vergoeding voor normale reiskosten van werknemers komen niet in aanmerking voor de aftrek omzetbelasting. Reiskosten ten laste van de ondernemer voor personeel dat op verschillende plaatsen werkzaamheden verricht wordt niet beschouwd als normale reiskosten en komen wel voor vooraftrek in aanmerking.

Ten laste van de ondernemer komende reiskosten van personeel voor zover de arbeid op verschillende plaatsen wordt verricht. Hieronder vallen bouwvakkers, schilders, montagepersoneel, installateurs, stoffeerders, onderhoudsmonteurs, vertegenwoordigers, (assistent)accountants en boekhouders die bij hun cliënten hun werkzaamheden verrichten.Deze worden niet beschouwd als kosten van het normale woon-werkverkeer. Dit komt ook veel voor bij personeel van loonbedrijven dat in de wegenbouw werkzaam is.

Vanuit de praktijk is de vraag gerezen of het bepaalde in de laatste volzin van toepassing is in situaties waarin personeel weliswaar over een vaste plaats van tewerkstelling beschikt maar in het kader van de uitoefening van de functie, regelmatig of in overwegende mate, op andere plaatsen werkzaamheden verricht. Voor een uniforme toepassing van het besluit van 28 augustus 2002 wordt in dit besluit over deze kwestie een nadere toelichting gegeven. Dit is het geval als een werknemer niet vaker dan 5 dagen in de maand werkzaamheden op het bedrijf verricht. Hieronder wordt niet verstaan het ophalen van materialen. Ook al komt dit dagelijks voor.

Daarnaast worden in dit besluit vragen beantwoord over de wijze waarop de correctie van de voorbelasting met betrekking tot kosten van het normale woon-werkverkeer dient te worden bepaald. Dit indien sprake is van personeel dat geacht kan worden werkzaamheden op verschillende plaatsen te verrichten en personeel waarvoor dat niet het geval is.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 in werking. Maar ook in gevallen waarin de heffing van omzetbelasting terzake nog niet definitief is komen vast te staan (alsdan met inachtneming van de vóór 1 januari 2004 geldende wettelijke bepalingen en beleidsvoorschriften).

Meer informatie Besluit van Financien
Meer informatie Besluit van augustus 2002

Copyright © Agrocount.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.